Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:649 · Visa fulltext
Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Rskr 1951:336
Ändring, SFS 1957:355
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom
Ändring, SFS 1958:223
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:881
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1966:252
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:749
Omfattning: ändr. 1-5 §§
Förarbeten: Prop. 1972:137, TU 19, rskr 317
Ändring, SFS 1972:753
Omfattning: ikrafttr. av 1972:749
Ändring, SFS 1974:830
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1974:154, JuU 1974:37, rskr 1974:352
Ändring, SFS 1975:611
Omfattning: ändr. 1-5 §§
Förarbeten: Prop. 1975:22, TU 1975:13, rskr 1975:146
Ändring, SFS 1977:478
Rubrik: Lag (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:113, TU 1976/77:25, rskr 1976/77:334
Ändring, SFS 1977:721
Rubrik: Förordning (1977:721) om ikraftträdande av lagen (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ikrafttr. av 1977:478
Ändring, SFS 1978:92
Rubrik: Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 1, 2 mom; nytt 4 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Ändring, SFS 1980:976
Rubrik: Lag (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ny 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:178, JuU 1980/81:1, rskr 1980/81:30
Ändring, SFS 1982:303
Rubrik: Lag (1982:303) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: nytt 4 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1981/82:204, JuU 1981/82:58, rskr 1981/82:331
Ändring, SFS 1985:195
Rubrik: Lag (1985:195) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 4 § 4 mom
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1248
Rubrik: Lag (1986:1248) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1987:281
Rubrik: Lag (1987:281) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 3 mom; ny 7 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:81, JuU 1986/87:24, rskr 1986/87:200
Ändring, SFS 1988:944
Rubrik: Lag (1988:944) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Ändring, SFS 1989:394
Rubrik: Lag (1989:394) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:118, 1988/89:JuU27, rskr 1988/89:314
Ändring, SFS 1990:149
Rubrik: Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1993:1463
Rubrik: Lag (1993:1463) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 a, 7 §§
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Ändring, SFS 1994:1416
Rubrik: Lag (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1998:494
Rubrik: Lag (1998:494) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260
Ändring, SFS 1999:217
Rubrik: Lag (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 1999:880
Rubrik: Lag (1999:880) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17
Ändring, SFS 2004:1031
Rubrik: Lag (2004:1031) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5
Ändring, SFS 2005:285
Rubrik: Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2008:323
Rubrik: Lag (2008:323) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2009:122
Rubrik: Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-10-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2015:59
Rubrik: Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §; nya 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:26, bet. 2014/15:JuU10, rskr. 2014/15:112
Ändring, SFS 2019:346
Rubrik: Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239