Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:723 · Visa fulltext
Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring
Departement: Finansdepartementet S3
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.