Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1950:596 · Visa fulltext
Lag (1950:596) om rätt till fiske
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Rskr 1950:381
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1955:42
Omfattning: ändr. 3, 37, 38, 41 §§
Ändring, SFS 1956:214
Omfattning: ändr. 3, 11, 22 §§
Ändring, SFS 1960:46
Omfattning: ändr. 4, 21 §§
Ändring, SFS 1960:131
Omfattning: ändr. 24, 26, 35, 40 §§
Ändring, SFS 1962:47
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1967:184
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 2 §
Ändring, SFS 1968:485
Omfattning: ikrafttr. av 1967:184
Ändring, SFS 1969:339
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ändring, SFS 1970:193
Omfattning: ändr. 36-38 §§
Förarbeten: Prop. 1970:32, 3LU 25, rskr 147
Ändring, SFS 1970:438
Omfattning: ändr. 31, 41 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:669
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1970:176, 3LU 86, rskr 382
Ändring, SFS 1970:1015
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:564
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:854
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:137, JoU 63, rskr 283
Ändring, SFS 1971:1022
Omfattning: ikrafttr. av 1971:854
Ändring, SFS 1973:827
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:134, JoU 1973:46, rskr 1973:287
Ändring, SFS 1973:828
Omfattning: ikrafttr. av 1973:827
Ändring, SFS 1973:1156
Omfattning: ändr. 24, 25 §§
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1975:176
Omfattning: ändr. 1-4, 16, 21, 22, 26, 35, 36, 40, 41 §§; nya 33 a-33 f, 35 a, 36 a §§, rubr. närmast före de nya 33 a, 33 f §§
Förarbeten: Prop. 1975:29, JoU 1975:9, rskr 1975:145
Ändring, SFS 1975:1310
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:1156
Förarbeten: Prop. 1975/76:32, JoU 1975/76:23, rskr 1975/76:127
Ändring, SFS 1975:1312
Omfattning: ändr. 33 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:32, JoU 1975/76:23, rskr 1975/76:127
Ändring, SFS 1977:449
Rubrik: Lag (1977:449) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:118, JoU 1976/77:35, rskr 1976/77:356
Ändring, SFS 1981:534
Rubrik: Lag (1981:534) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: upph. 31, 32 §§; ändr. 30, 41 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:153, JoU 1980/81:29, rskr 1980/81:374
Ändring, SFS 1981:536
Rubrik: Lag (1981:536) om ändring i lagen (1973:1156) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:1156
Förarbeten: Prop. 1980/81:153, JoU 1980/81:29, rskr 1980/81:374
Ändring, SFS 1981:855
Rubrik: Lag (1981:855) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1981:1082
Rubrik: Lag (1981:1082) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: nya 33 g, 35 b §§, rubr. närmast före nya 33 g §
Förarbeten: Prop. 1981/82:18, JoU 1981/82:7, rskr 1981/82:26
Ändring, SFS 1983:652
Rubrik: Lag (1983:652) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 35 a §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1984:371
Rubrik: Lag (1984:371) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 34, 35 a, 36, 36 a, 37, 39, 41 §§; nya 35 c, 36 b, 36 c, 37 a §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:159, JoU 1983/84:38, rskr 1983/84:371
Ändring, SFS 1985:15
Rubrik: Lag (1985:15) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Ändring, SFS 1985:138
Rubrik: Lag (1985:138) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 21, 26 §§; ny 20 a §
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:107, JoU 1984/85:26, rskr 1984/85:190
Ändring, SFS 1985:435
Rubrik: Lag (1985:435) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39, 41 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:143, JoU 1984/85:32, rskr 1984/85:298
Ändring, SFS 1985:935
Rubrik: Lag (1985:935) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39 §; ny 40 a §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ändring, SFS 1986:263
Rubrik: Lag (1986:263) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 21 §; ny 5 a §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:110, FiU 1985/86:32, rskr 1985/86:263
Ändring, SFS 1988:436
Rubrik: Lag (1988:436) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:89
Rubrik: Lag (1990:89) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 41 §, rubr. närmast före 41 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ändring, SFS 1991:379
Rubrik: Lag (1991:379) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 30, 39, 41 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:87, 1990/91:JoU25, rskr 1990/91:283
Ändring, SFS 1991:861
Rubrik: Lag (1991:861) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:861
Ändring, SFS 1992:1144
Rubrik: Lag (1992:1144) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 1, 33 e, 33 f, 40 a §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1993:787
Omfattning: upph.