Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1950:596 · Visa fulltext
Lag (1950:596) om rätt till fiske
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Rskr 1950:381
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1955:42
Omfattning: ändr. 3, 37, 38, 41 §§
Ändring, SFS 1956:214
Omfattning: ändr. 3, 11, 22 §§
Ändring, SFS 1960:46
Omfattning: ändr. 4, 21 §§
Ändring, SFS 1960:131
Omfattning: ändr. 24, 26, 35, 40 §§
Ändring, SFS 1962:47
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1967:184
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 2 §
Ändring, SFS 1968:485
Omfattning: ikrafttr. av 1967:184
Ändring, SFS 1969:339
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ändring, SFS 1970:193
Omfattning: ändr. 36-38 §§
Förarbeten: Prop. 1970:32, 3LU 25, rskr 147
Ändring, SFS 1970:438
Omfattning: ändr. 31, 41 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:669
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1970:176, 3LU 86, rskr 382
Ändring, SFS 1970:1015
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:564
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:854
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:137, JoU 63, rskr 283
Ändring, SFS 1971:1022
Omfattning: ikrafttr. av 1971:854
Ändring, SFS 1973:827
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:134, JoU 1973:46, rskr 1973:287
Ändring, SFS 1973:828
Omfattning: ikrafttr. av 1973:827
Ändring, SFS 1973:1156
Omfattning: ändr. 24, 25 §§
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1975:176
Omfattning: ändr. 1-4, 16, 21, 22, 26, 35, 36, 40, 41 §§; nya 33 a-33 f, 35 a, 36 a §§, rubr. närmast före de nya 33 a, 33 f §§
Förarbeten: Prop. 1975:29, JoU 1975:9, rskr 1975:145
Ändring, SFS 1975:1310
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:1156
Förarbeten: Prop. 1975/76:32, JoU 1975/76:23, rskr 1975/76:127
Ändring, SFS 1975:1312
Omfattning: ändr. 33 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:32, JoU 1975/76:23, rskr 1975/76:127
Ändring, SFS 1977:449
Rubrik: Lag (1977:449) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:118, JoU 1976/77:35, rskr 1976/77:356
Ändring, SFS 1981:534
Rubrik: Lag (1981:534) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: upph. 31, 32 §§; ändr. 30, 41 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:153, JoU 1980/81:29, rskr 1980/81:374
Ändring, SFS 1981:536
Rubrik: Lag (1981:536) om ändring i lagen (1973:1156) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:1156
Förarbeten: Prop. 1980/81:153, JoU 1980/81:29, rskr 1980/81:374
Ändring, SFS 1981:855
Rubrik: Lag (1981:855) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1981:1082
Rubrik: Lag (1981:1082) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: nya 33 g, 35 b §§, rubr. närmast före nya 33 g §
Förarbeten: Prop. 1981/82:18, JoU 1981/82:7, rskr 1981/82:26
Ändring, SFS 1983:652
Rubrik: Lag (1983:652) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 35 a §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1984:371
Rubrik: Lag (1984:371) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 34, 35 a, 36, 36 a, 37, 39, 41 §§; nya 35 c, 36 b, 36 c, 37 a §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:159, JoU 1983/84:38, rskr 1983/84:371
Ändring, SFS 1985:15
Rubrik: Lag (1985:15) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Ändring, SFS 1985:138
Rubrik: Lag (1985:138) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 21, 26 §§; ny 20 a §
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:107, JoU 1984/85:26, rskr 1984/85:190
Ändring, SFS 1985:435
Rubrik: Lag (1985:435) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39, 41 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:143, JoU 1984/85:32, rskr 1984/85:298
Ändring, SFS 1985:935
Rubrik: Lag (1985:935) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39 §; ny 40 a §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ändring, SFS 1986:263
Rubrik: Lag (1986:263) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 21 §; ny 5 a §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:110, FiU 1985/86:32, rskr 1985/86:263
Ändring, SFS 1988:436
Rubrik: Lag (1988:436) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:89
Rubrik: Lag (1990:89) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 41 §, rubr. närmast före 41 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ändring, SFS 1991:379
Rubrik: Lag (1991:379) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 30, 39, 41 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:87, 1990/91:JoU25, rskr 1990/91:283
Ändring, SFS 1991:861
Rubrik: Lag (1991:861) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:861
Ändring, SFS 1992:1144
Rubrik: Lag (1992:1144) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Omfattning: ändr. 1, 33 e, 33 f, 40 a §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1993:787
Omfattning: upph.