Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:661 · Visa fulltext
Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1957:445
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ändring, SFS 1963:531
Omfattning: ändr. formulär
Ändring, SFS 1968:516
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1970:846
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1971:798
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1973:453
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1973:812
Omfattning: ändr. 1, 10 §§, rubr. till 1 §
Ändring, SFS 1974:247
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ändring, SFS 1974:1045
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 12 §§
Ändring, SFS 1975:98
Omfattning: nya 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ändring, SFS 1976:811
Rubrik: Förordning (1976:811) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §; omtryck
Ändring, SFS 1977:237
Rubrik: Förordning (1977:237) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1978:708
Rubrik: Förordning (1978:708) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1979:976
Rubrik: Förordning (1979:976) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
Omfattning: ny 11 a §
Ändring, SFS 1981:876
Rubrik: Förordning (1981:876) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ändring, SFS 1983:488
Rubrik: Förordning (1983:488) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1985:370
Rubrik: Förordning (1985:370) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
Omfattning: ändr. författningsrubr.; ny 11 b §
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1986:589
Rubrik: Förordning (1986:589) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1988:1332
Rubrik: Förordning (1988:1332) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 4, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 §; ny 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1991:756
Rubrik: Förordning (1991:756) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1995:384
Rubrik: Förordning (1995:384) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 9, 12 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 2000:1045
Rubrik: Förordning (2000:1045) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:402
Rubrik: Förordning (2001:402) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Omfattning: ny 11 c §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:424
Rubrik: Förordning (2001:424) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 5 §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:775
Rubrik: Förordning (2002:775) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-02-01
Ändring, SFS 2003:897
Rubrik: Förordning (2003:897) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:947
Rubrik: Förordning (2004:947) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:444
Rubrik: Förordning (2008:444) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Omfattning: ändr. 11 c §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2008:915
Rubrik: Förordning (2008:915) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2015:844
Rubrik: Förordning (2015:844) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Omfattning: nuvarande 11 b, 11 c §§ betecknas 1 a, 3 a §§; ändr. de nya 1 a, 3 a, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:1297
Rubrik: Förordning (2018:1297) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2020:293
Rubrik: Förordning (2020:293) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3, 3 a, 13 §§, rubr. närmast före rubr. "Faderskap m.m.", rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2021:536
Rubrik: Förordning (2021:536) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-07-01