Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:381 · Visa fulltext
Föräldrabalk (1949:381)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1949:325
Ändring, SFS 1954:356
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §
Ändring, SFS 1955:409
Omfattning: ändr. 19 kap 2, 14 §§, 20 kap 33, 40 §§; ny 19 kap 16 §
Ändring, SFS 1958:640
Omfattning: upph. 4 kap 7 §; ändr. 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 5, 9, 12 §§, 7 kap 5, 10 §§, 12 kap 1 §, 14 kap 2 §, 15 kap 12 §, 20 kap 3, 5-7, 9, 12, 13, 36 §§; ny 4 kap 13 §
Ändring, SFS 1963:152
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §, 20 kap 36 §
Ändring, SFS 1963:523
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 5 kap
Ändring, SFS 1964:324
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ändring, SFS 1966:308
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §, 15 kap 14 §
Ändring, SFS 1967:712
Omfattning: nytt 21 kap
Ändring, SFS 1968:164
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ändring, SFS 1968:626
Omfattning: ny 20 kap 13 a §
Ändring, SFS 1969:157
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 10 §§, 6 kap 1, 3, 12 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 1, 2 §§, 10 kap 1 §, 20 kap 28 §; nya 9 kap 2 a, 3 a §§
Ändring, SFS 1969:257
Omfattning: nuvarande 20 kap 36-40 §§ betecknas 37-41 §§; ändr. 41 §; ny 36 §
Ändring, SFS 1969:617
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 20 kap 3, 4, 13, 13 a §§; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap, 8 kap 3, 4, 6 §§, 20 kap 9, 11 §§, rubr. närmast före 20 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:673
Omfattning: ändr. 20 kap 19 §
Ändring, SFS 1969:799
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 4 §§, 19 kap 3, 8 §§, 20 kap 14, 15 §§
Ändring, SFS 1970:597
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1970:99, 1LU 62, rskr 365
Ändring, SFS 1970:840
Omfattning: upph. 4 kap 8-13 §§, 20 kap 7 §; ändr. 4 kap 1, 3-5 §§, 20 kap 5, 6, 8 §§; ny 4 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1970:186, 1LU 81 och 82, rskr 470
Ändring, SFS 1970:841
Omfattning: upph. övergångsbest. 1-3 p till 1958:640
Förarbeten: Prop. 1970:186, 1LU 81 och 82, rskr 470
Ändring, SFS 1970:922
Omfattning: ändr. 20 kap 36 §
Förarbeten: Prop. 1970:185, 1LU 72, rskr 403
Ändring, SFS 1970:1000
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §, 15 kap 4, 8, 14, 15, 16 §§, 16 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:305
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, 21 kap 1-6, 9-12 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:870
Omfattning: upph. 6 kap 11 §, 7 kap 5 §, 8 kap 2 §; ändr. 11 kap 1 §, 12 kap 1 §; ny 4 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1973:120
Omfattning: ändr. 20 kap 19, 37 §§
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1973:350
Omfattning: ändr. 9 kap 3 a §
Förarbeten: Prop. 1973:63, SfU 1973:17, rskr 1973:240
Ändring, SFS 1973:646
Omfattning: ändr. 6 kap 7, 12 §§, 7 kap 9 §, 11 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1973:802
Omfattning: upph. 8 kap; ändr. 3 kap 2, 4 §§, 6 kap 6 §, 7 kap 2, 7 §§, 20 kap 6, 11, 28, 38 §§, 21 kap 5 §; nya 3 kap 5, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1973:100, LU 1973:25, rskr 1973:288
Ändring, SFS 1973:945
Omfattning: ändr. 20 kap. 37 §
Förarbeten: Prop. 1973:158, LU 1973:42, rskr 1973:364
Ändring, SFS 1974:236
Omfattning: upph. 9 kap 3 a §; ändr. 4 kap 1, 5 §§, 6 kap 1, 3, 4, 12 §§, 9 kap 1, 2 §§, 10 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:1038
Omfattning: upph. 13 kap 3 §, 15 kap 16 §, 17 kap 7 §, 19 kap 3, 4, 6 §§, 21 kap 14 §; ändr. 9 kap 5 §, 10 kap 1, 8 §§, 11 kap 4, 5, 8 §§, 12 kap 1, 6 §§, 13 kap 1, 4, 8 §§, 14 kap 2, 7, 8, 11 §§, 15 kap 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19 §§, 16 kap 6, 7 §§, 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 3, 5, 7, 10, 11 §§, 19 kap 2, 5, 7-16 §§, 20 kap 2, 16-19, 21, 28-30, 33, 35, 37, 38 §§; nya 12 kap 7 §, 19 kap 17, 18 §§, 20 kap 24 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:142, LU 1974:38, rskr 1974:404
Ändring, SFS 1976:612
Rubrik: Lag (1976:612) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1-3 kap, 4 kap 5, 8 §§, 6 kap, 7 kap 2, 4, 7, 8, 10 §§, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1 §, 15 kap 7 §, 20 kap, 21 kap 12 §, rubr. till 1-3, 20 kap; nya 4 kap 9-11 §§, 7 kap 11-14 §§, 10 kap 9-17 §§, 11 kap 12-17 §§, 18 kap 12, 13 §§, 21 kap 14 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:153, 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1976:1118
Rubrik: Lag (1976:1118) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 18 kap 13 § betecknas 18 kap 14 §; ändr. 18 kap 1 §, 20 kap 11 §; ny 18 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:32, LU 1976/77:13, rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:202
Rubrik: Lag (1977:202) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 15, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:658
Rubrik: Lag (1977:658) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:1052
Rubrik: Lag (1977:1052) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 15 §
Förarbeten: LU 1977/78:2, rskr 1977/78:52
Ändring, SFS 1978:853
Rubrik: Lag (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7-9, 12 §§, 7 kap, 15 kap 12 §, 20 kap 9, 11 §§; ny 6 kap 10 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1979:122
Rubrik: Lag (1979:122) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:67, LU 1978/79:11, rskr 1978/79:190
Ändring, SFS 1979:241
Rubrik: Lag (1979:241) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Ändring, SFS 1979:339
Rubrik: Lag (1979:339) om ändring i lagen (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 7 kap 17 § betecknas 18 §; ändr. 7 kap 16 §, nya 18 §; ny 7 kap 17 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:193, LU 1978/79:22, rskr 1978/79:341
Ändring, SFS 1979:1066
Rubrik: Lag (1979:1066) om ändring i lagen (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:63, LU 1979/80:17, rskr 1979/80:98
Ändring, SFS 1980:159
Rubrik: Lag (1980:159) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:26
Rubrik: Lag (1981:26) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, rubr. till 2 kap, 2 kap 1-9 §§, 3 kap 5-8, 11, 12 §§, 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 9, 10, 10 a §§, 7 kap 7, 11, 14 §§, 11 kap 17 §, 20 kap 9 §, 21 kap 2, 5, 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:363
Rubrik: Lag (1981:363) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§; ny 4 kap 5 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:112, LU 1980/81:17, rskr 1980/81:255
Ändring, SFS 1981:781
Rubrik: Lag (1981:781) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1190
Rubrik: Lag (1981:1190) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 12, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Ändring, SFS 1981:1336
Rubrik: Lag (1981:1336) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:66, LU 1981/82:16, rskr 1981/82:88
Ändring, SFS 1982:1259
Rubrik: Lag (1982:1259) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:62, LU 1982/83:14, rskr 1982/83:124
Ändring, SFS 1983:47
Rubrik: Lag (1983:47) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap, 11 kap 8, 17 §§, 13 kap 8 §, 21 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:168, LU 1982/83:17, rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:397
Rubrik: Lag (1983:397) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:127, SfU 1982/83:24, rskr 1982/83:342
Ändring, SFS 1983:484
Rubrik: Lag (1983:484) om ändring i lagen (1983:47) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: 6 kap 21 § betecknas 6 kap 22 §; upph. 21 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:165, LU 1982/83:41, rskr 1982/83:369
Ändring, SFS 1983:485
Rubrik: Lag (1983:485) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §, 21 kap; ny 6 kap 21 §; omtryck
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:165, LU 1982/83:41, rskr 1982/83:369
Ändring, SFS 1984:654
Rubrik: Lag (1984:654) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:1139
Rubrik: Lag (1984:1139) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 1 kap 6 §
Ikraft: 1985-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:2, LU 1984/85:10, rskr 1984/85:99
Ändring, SFS 1985:358
Rubrik: Lag (1985:358) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 7 kap 19 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:163, LU 1984/85:41, rskr 1984/85:337
Ändring, SFS 1985:368
Rubrik: Lag (1985:368) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 9 §§, 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:124, LU 1984/85:38, rskr 1984/85:324
Ändring, SFS 1985:941
Rubrik: Lag (1985:941) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 14 kap 9 §, 16 kap 5 §, 19 kap 8 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:7, LU 1985/86:12, rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1986:1143
Rubrik: Lag (1986:1143) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 19 kap 12 §; ändr. 19 kap 13 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:631
Rubrik: Lag (1987:631) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:12, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:790
Rubrik: Lag (1987:790) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2 §§, 6 kap 20 §, 7 kap 15 §, 14 kap 7 §, 15 kap 12 §, 16 kap 8 §, 20 kap 1 §; ny 14 kap 6 a §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:712
Rubrik: Lag (1988:712) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 1 kap 7 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:160, SoU 1987/88:26, rskr 1987/88:383
Ändring, SFS 1988:1251
Rubrik: Lag (1988:1251) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 4 kap 2 §, 10, 18 kap; nuvarande 11 kap 1-17 §§ betecknas 10 kap 2-18 §§; ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 5 a §, de nya 10 kap 2-18 §§, 12 kap 2-6 §§, 13 kap 2-10 §§, 14 kap 1 §, 16 kap 2, 5 §§, 17 kap 7 §, 19 kap 8, 17 §§, 20 kap 1, 2, 5, 8, 11 §§, rubr. till 10-17 kap; nya 10 kap 1 §, 15 kap 20-22 §§, 16 kap 15 §, 20 kap 2 a-c §§, 11 kap
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1394
Rubrik: Lag (1988:1394) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Ändring, SFS 1989:354
Rubrik: Lag (1989:354) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 12 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:839
Rubrik: Lag (1989:839) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 8, 11 §§
Ikraft: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:839
Ändring, SFS 1990:54
Rubrik: Lag (1990:54) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 7 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:444
Rubrik: Lag (1990:444) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 9 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1526
Rubrik: Lag (1990:1526) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 2-4 §§, 2 kap 5 §, 3 kap 1, 3 §§, 6 kap 4-6, 10, 15, 18-20 §§; ny 6 kap 6 a §; omtryck
Ikraft: 1991-03-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 1991:201
Rubrik: Lag (1991:201) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:487
Rubrik: Lag (1991:487) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 4, 16 §§, 19 kap 8 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1546
Rubrik: Lag (1991:1546) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 5, 5 a §§, 11 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1991:1649
Rubrik: Lag (1991:1649) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap 16 §, 19 kap 15, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:201
Ändring, SFS 1992:1621
Rubrik: Lag (1992:1621) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1993:213
Rubrik: Lag (1993:213) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 15 §
Ikraft: 1993-06-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:139, bet. 1992/93:LU22, rskr 1992/93:259
Ändring, SFS 1993:1432
Rubrik: Lag (1993:1432) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:57, bet. 1993/94:LU9, rskr. 1993/94:85
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1621
Ändring, SFS 1994:245
Rubrik: Lag (1994:245) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 22 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:124, bet. 1993/94:SoU23, rskr. 1993/94:250
Ändring, SFS 1994:1433
Rubrik: Lag (1994:1433) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 10 kap 12 §, 11 kap 27 §, 12, 17 kap, 19 kap 17 §, 20 kap 5 §; nuvarande 11 kap 28 §, 19 kap 18 § betecknas 11 kap 27 §, 19 kap 17 §; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3, 7, 9 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 5 a, 10 §§, 6 kap 2, 3, 7, 8, 9, 10 , 17, 21 §§, 7 kap 2 §, 9 kap 1, 4, 5 §§, 10 kap 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 18 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13-26 §§, 13, 14, 15, 16 kap, 19 kap 5, 9, 10, 14 §§, den nya 17 §; 20 kap 2, 2 a, 3, 4, 6, 8 §§, 21 kap 8 §, rubr. till 13, 14, 15, 16 kap; nya 6 kap 10 a, 10 b, 10 c §§, 11 kap 3 a §, 12 kap
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1994:1621
Rubrik: Lag (1994:1621) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1963
Rubrik: Lag (1994:1963) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:974
Rubrik: Föräldrabalken (1995:974)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1995:1242
Rubrik: Lag (1995:1242) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 15, 19 §§; ny 6 kap 10 d §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Ändring, SFS 1995:1362
Rubrik: Lag (1995:1362) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14 §, 20 kap 11 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:47, bet. 1995/96:LU9, rskr. 1995/96:78
Ändring, SFS 1996:244
Rubrik: Lag (1996:244) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:766
Rubrik: Lag (1996:766) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1031
Rubrik: Lag (1996:1031) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 7 kap 11 §; ändr. 7 kap 2, 14 §§; ny 7 kap 2 a §
Ikraft: 1997-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21
Ändring, SFS 1997:353
Rubrik: Lag (1997:353) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap 25 §, 16 kap 2 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:113, bet. 1996/97:LU17, rskr. 1996/97:244
Ändring, SFS 1997:458
Rubrik: Lag (1997:458) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:990
Rubrik: Lag (1997:990) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:272
Rubrik: Lag (1998:272) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiU17, rskr. 1997/98:199
Ändring, SFS 1998:319
Rubrik: Lag (1998:319) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 6 kap 6 a, 10 d §§; ändr. 6 kap 5, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 7 kap 4, 12 §§, 14 kap 5 §, 20 kap 1 §, 21 kap 1, 3, 6 §§, rubr. till 6 kap, 6 kap 16 §, 21 kap, 21 kap 1 §; nya 6 kap 2 a, 2 b, 14 a, 15 a, 15 b, 17 a, 17 b §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:7, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:229
Ändring, SFS 1998:366
Rubrik: Lag (1998:366) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 20 kap 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:713
Rubrik: Lag (1998:713) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16, 17 b §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:230
Ändring, SFS 1998:1483
Rubrik: Lag (1998:1483) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 14 kap 21 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:806
Rubrik: Lag (1999:806) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 17 b §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1080
Rubrik: Lag (1999:1080) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 13 §, 14 kap 14 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:174
Rubrik: Lag (2000:174) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 17, 20 §§, 7 kap 15 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2001:456
Rubrik: Lag (2001:456) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 14, 17 a, 18 §§, 21 kap 9, 10 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:1136
Rubrik: Lag (2001:1136) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46
Ändring, SFS 2002:251
Rubrik: Lag (2002:251) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap; ny 1 kap 8 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227
Ändring, SFS 2003:645
Rubrik: Lag (2003:645) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 16, 17 b §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:49
Rubrik: Lag (2004:49) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:300
Rubrik: Lag (2004:300) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:422
Rubrik: Lag (2004:422) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 7, 8, 19 §§, 14 kap 7, 8, 21 §§, 16 kap 11 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:764
Rubrik: Lag (2004:764) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:797
Rubrik: Lag (2004:797) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16, 17 b §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:430
Rubrik: Lag (2005:430) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 13, 17 §§, 11 kap 1, 25 §§, 16 kap 2 §; ny 6 kap 8 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269
Ändring, SFS 2005:434
Rubrik: Lag (2005:434) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5, 6, 8 §§, 2 kap 9 §, 6 kap 4, 10 a §§, 20 kap 1 §; nya 1 kap 9 §, 2 kap 8 a §, 3 kap 14 §, 7 kap 20 §, rubr. närmast före 3 kap 14 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:464
Rubrik: Lag (2005:464) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2006-02-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:116, bet. 2004/05:SfU15, rskr. 2004/05:254
Ändring, SFS 2005:685
Rubrik: Lag (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: utgår genom 2008:651
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:352
Rubrik: Lag (2006:352) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 9 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2006:458
Rubrik: Lag (2006:458) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 6 kap 2 b §; ändr. 6 kap 2 a, 4, 5, 6, 8, 10, 10 b, 14 a, 15, 15 a, 17 a, 19, 20, 21 §§, 20 kap 11 §, 21 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 6 kap 18 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:557
Rubrik: Lag (2006:557) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 9 §; ändr. 10 kap 13 §, 11 kap 25 §, 12 kap 16 §, 16 kap 2 §, 19 kap 2, 16 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:328
Ändring, SFS 2007:529
Rubrik: Lag (2007:529) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 14 kap 21 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:685
Ändring, SFS 2008:646
Rubrik: Lag (2008:646) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 16 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:651
Rubrik: Lag (2008:651) om ändring i lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2005:685 utgår (jfr 2008:787)
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:910
Rubrik: Lag (2008:910) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 14 kap 9 §; ändr. 12 kap 10, 15 §§, 13 kap 7, 9, 12, 19 §§, 14 kap 4, 7, 8, 10, 13, 21 §§, 16 kap 10, 11 §§, 19 kap 17 §; nya 9 kap 8 §, 16 kap 10 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:254
Rubrik: Lag (2009:254) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 9 §§
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2009:404
Rubrik: Lag (2009:404) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 17 a, 19 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:775
Rubrik: Lag (2009:775) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 16 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:740
Rubrik: Lag (2010:740) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 6 kap. 15 c §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358
Ändring, SFS 2010:862
Rubrik: Lag (2010:862) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1203
Rubrik: Lag (2010:1203) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 a, 3 §§, 12 kap. 16 §, 13 kap. 2, 9 §§, 16 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1204
Rubrik: Lag (2010:1204) om ändring i lagen (2010:862) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 § i 2010:862
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:454
Rubrik: Lag (2011:454) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §, 14 kap. 5 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2012:77
Rubrik: Lag (2012:77) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 19 kap. 18 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2012:131
Rubrik: Lag (2012:131) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150
Ändring, SFS 2012:319
Rubrik: Lag (2012:319) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Ändring, SFS 2012:779
Rubrik: Lag (2012:779) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2013:562
Rubrik: Lag (2013:562) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 19 §§, 14 kap. 5, 21 §§, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:323
Rubrik: Lag (2014:323) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:94, bet. 2013/14:JuU38, rskr. 2013/14:255
Ändring, SFS 2014:377
Rubrik: Lag (2014:377) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 10 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 12 kap. 7 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:603
Rubrik: Lag (2014:603) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 3, 4, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:886
Rubrik: Lag (2014:886) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 19 kap. 18 § betecknas 19 kap. 20 §; ändr. 11 kap. 12, 16, 19 §§, 14 kap. 24 §, nya 19 kap. 20 §; nya 11 kap. 17 a, 19 a, 19 b §§, 14 kap. 25 §, 19 kap. 18, 19 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382
Ändring, SFS 2016:17
Rubrik: Lag (2016:17) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 7, 9 §§
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124
Ändring, SFS 2016:43
Rubrik: Lag (2016:43) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 19 §, 14 kap. 21 §, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:32
Rubrik: Lag (2017:32) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:311
Rubrik: Lag (2017:311) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 15, 16, 19 b §§, 12 kap. 2 §; nytt 17 kap.
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Ändring, SFS 2017:727
Rubrik: Lag (2017:727) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 15, 16 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:412
Rubrik: Lag (2018:412) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:777
Rubrik: Lag (2018:777) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1279
Rubrik: Lag (2018:1279) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 1 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 3, 5, 8, 9 §§; nya 1 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 1 kap.1, 3, 7, 8, 9, 10, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368
Ändring, SFS 2018:1288
Rubrik: Lag (2018:1288) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 2 kap. 7 § och 7 kap. 7 §; nytt 4 kap.
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2019:838
Rubrik: Lag (2019:838) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1027
Rubrik: Lag (2020:1027) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:402
Rubrik: Lag (2021:402) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:139, bet. 2020/21:SoU29, rskr. 2020/21:307
Ändring, SFS 2021:528
Rubrik: Lag (2021:528) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 5, 14 §§, 4 kap. 8, 18 §§, 6 kap. 2, 2 a, 3, 5, 10, 10 a, 15, 17, 17 a, 18 a, 19, 20 §§, 7 kap. 12 §, 10 kap. 3 §, 20 kap. 11 §, 21 kap. 1, 13 §§; nya 6 kap. 2 b, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 17 c, 20 a, 20 b §§, 21 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315
Ändring, SFS 2021:783
Rubrik: Lag (2021:783) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 kap. 14 §; nuvarande 3 kap. 14 § betecknas 3 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14 §§, 2 kap. 1, 6, 7, 8 a, 9 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 13, den nya 18 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 §; nya 1 kap. 4 a, 4 b, 9 a, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d §§, 3 kap. 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 3 kap. 14, 18, 19 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:176, bet. 2020/21:CU16, rskr. 2020/21:404
Ändring, SFS 2022:631
Rubrik: Lag (2022:631) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 7 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2022:949
Rubrik: Lag (2022:949) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378
Ändring, SFS 2022:966
Rubrik: Lag (2022:966) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1747
Rubrik: Lag (2022:1747) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 4 §§, 11 kap. 8 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 2 §, 16 kap. 11 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2024:81
Rubrik: Lag (2024:81) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, bet. 2023/24:SoU6, rskr. 2023/24:130