Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:345 · Visa fulltext
Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1950-01-01 överg.best.
Förarbeten: Rskr 1949:320
Ändring, SFS 1976:191
Rubrik: Lag (1976:191) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1976-07-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1980:171
Rubrik: Lag (1980:171) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 1, 8, 10 §§
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1992:125
Rubrik: Lag (1992:125) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ny 9 §
Ikraft: 1992-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:84, 1991/92:AU6, rskr 1991/92:132
Ändring, SFS 1994:2078
Rubrik: Lag (1994:2078) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 2009:403
Rubrik: Lag (2009:403) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2016:189
Rubrik: Lag (2016:189) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159