Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:382 · Visa fulltext
Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1949:325
Ändring, SFS 1955:410
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1958:638
Omfattning: upph. 8 §