Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:381 · Visa fulltext
Föräldrabalk (1949:381)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1949:325
Ändring, SFS 1954:356
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §
Ändring, SFS 1955:409
Omfattning: ändr. 19 kap 2, 14 §§, 20 kap 33, 40 §§; ny 19 kap 16 §
Ändring, SFS 1958:640
Omfattning: upph. 4 kap 7 §; ändr. 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 5, 9, 12 §§, 7 kap 5, 10 §§, 12 kap 1 §, 14 kap 2 §, 15 kap 12 §, 20 kap 3, 5-7, 9, 12, 13, 36 §§; ny 4 kap 13 §
Ändring, SFS 1963:152
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §, 20 kap 36 §
Ändring, SFS 1963:523
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 5 kap
Ändring, SFS 1964:324
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ändring, SFS 1966:308
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §, 15 kap 14 §
Ändring, SFS 1967:712
Omfattning: nytt 21 kap
Ändring, SFS 1968:164
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ändring, SFS 1968:626
Omfattning: ny 20 kap 13 a §
Ändring, SFS 1969:157
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 10 §§, 6 kap 1, 3, 12 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 1, 2 §§, 10 kap 1 §, 20 kap 28 §; nya 9 kap 2 a, 3 a §§
Ändring, SFS 1969:257
Omfattning: nuvarande 20 kap 36-40 §§ betecknas 37-41 §§; ändr. 41 §; ny 36 §
Ändring, SFS 1969:617
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 20 kap 3, 4, 13, 13 a §§; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap, 8 kap 3, 4, 6 §§, 20 kap 9, 11 §§, rubr. närmast före 20 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:673
Omfattning: ändr. 20 kap 19 §
Ändring, SFS 1969:799
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 4 §§, 19 kap 3, 8 §§, 20 kap 14, 15 §§
Ändring, SFS 1970:597
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1970:99, 1LU 62, rskr 365
Ändring, SFS 1970:840
Omfattning: upph. 4 kap 8-13 §§, 20 kap 7 §; ändr. 4 kap 1, 3-5 §§, 20 kap 5, 6, 8 §§; ny 4 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1970:186, 1LU 81 och 82, rskr 470
Ändring, SFS 1970:841
Omfattning: upph. övergångsbest. 1-3 p till 1958:640
Förarbeten: Prop. 1970:186, 1LU 81 och 82, rskr 470
Ändring, SFS 1970:922
Omfattning: ändr. 20 kap 36 §
Förarbeten: Prop. 1970:185, 1LU 72, rskr 403
Ändring, SFS 1970:1000
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §, 15 kap 4, 8, 14, 15, 16 §§, 16 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:305
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, 21 kap 1-6, 9-12 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:870
Omfattning: upph. 6 kap 11 §, 7 kap 5 §, 8 kap 2 §; ändr. 11 kap 1 §, 12 kap 1 §; ny 4 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1973:120
Omfattning: ändr. 20 kap 19, 37 §§
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1973:350
Omfattning: ändr. 9 kap 3 a §
Förarbeten: Prop. 1973:63, SfU 1973:17, rskr 1973:240
Ändring, SFS 1973:646
Omfattning: ändr. 6 kap 7, 12 §§, 7 kap 9 §, 11 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1973:802
Omfattning: upph. 8 kap; ändr. 3 kap 2, 4 §§, 6 kap 6 §, 7 kap 2, 7 §§, 20 kap 6, 11, 28, 38 §§, 21 kap 5 §; nya 3 kap 5, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1973:100, LU 1973:25, rskr 1973:288
Ändring, SFS 1973:945
Omfattning: ändr. 20 kap. 37 §
Förarbeten: Prop. 1973:158, LU 1973:42, rskr 1973:364
Ändring, SFS 1974:236
Omfattning: upph. 9 kap 3 a §; ändr. 4 kap 1, 5 §§, 6 kap 1, 3, 4, 12 §§, 9 kap 1, 2 §§, 10 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:1038
Omfattning: upph. 13 kap 3 §, 15 kap 16 §, 17 kap 7 §, 19 kap 3, 4, 6 §§, 21 kap 14 §; ändr. 9 kap 5 §, 10 kap 1, 8 §§, 11 kap 4, 5, 8 §§, 12 kap 1, 6 §§, 13 kap 1, 4, 8 §§, 14 kap 2, 7, 8, 11 §§, 15 kap 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19 §§, 16 kap 6, 7 §§, 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 3, 5, 7, 10, 11 §§, 19 kap 2, 5, 7-16 §§, 20 kap 2, 16-19, 21, 28-30, 33, 35, 37, 38 §§; nya 12 kap 7 §, 19 kap 17, 18 §§, 20 kap 24 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:142, LU 1974:38, rskr 1974:404
Ändring, SFS 1976:612
Rubrik: Lag (1976:612) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1-3 kap, 4 kap 5, 8 §§, 6 kap, 7 kap 2, 4, 7, 8, 10 §§, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1 §, 15 kap 7 §, 20 kap, 21 kap 12 §, rubr. till 1-3, 20 kap; nya 4 kap 9-11 §§, 7 kap 11-14 §§, 10 kap 9-17 §§, 11 kap 12-17 §§, 18 kap 12, 13 §§, 21 kap 14 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:153, 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1976:1118
Rubrik: Lag (1976:1118) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 18 kap 13 § betecknas 18 kap 14 §; ändr. 18 kap 1 §, 20 kap 11 §; ny 18 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:32, LU 1976/77:13, rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:202
Rubrik: Lag (1977:202) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 15, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:658
Rubrik: Lag (1977:658) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:1052
Rubrik: Lag (1977:1052) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 15 §
Förarbeten: LU 1977/78:2, rskr 1977/78:52
Ändring, SFS 1978:853
Rubrik: Lag (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7-9, 12 §§, 7 kap, 15 kap 12 §, 20 kap 9, 11 §§; ny 6 kap 10 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1979:122
Rubrik: Lag (1979:122) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:67, LU 1978/79:11, rskr 1978/79:190
Ändring, SFS 1979:241
Rubrik: Lag (1979:241) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Ändring, SFS 1979:339
Rubrik: Lag (1979:339) om ändring i lagen (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 7 kap 17 § betecknas 18 §; ändr. 7 kap 16 §, nya 18 §; ny 7 kap 17 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:193, LU 1978/79:22, rskr 1978/79:341
Ändring, SFS 1979:1066
Rubrik: Lag (1979:1066) om ändring i lagen (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:63, LU 1979/80:17, rskr 1979/80:98
Ändring, SFS 1980:159
Rubrik: Lag (1980:159) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:26
Rubrik: Lag (1981:26) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, rubr. till 2 kap, 2 kap 1-9 §§, 3 kap 5-8, 11, 12 §§, 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 9, 10, 10 a §§, 7 kap 7, 11, 14 §§, 11 kap 17 §, 20 kap 9 §, 21 kap 2, 5, 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:363
Rubrik: Lag (1981:363) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§; ny 4 kap 5 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:112, LU 1980/81:17, rskr 1980/81:255
Ändring, SFS 1981:781
Rubrik: Lag (1981:781) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1190
Rubrik: Lag (1981:1190) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 12, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Ändring, SFS 1981:1336
Rubrik: Lag (1981:1336) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:66, LU 1981/82:16, rskr 1981/82:88
Ändring, SFS 1982:1259
Rubrik: Lag (1982:1259) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:62, LU 1982/83:14, rskr 1982/83:124
Ändring, SFS 1983:47
Rubrik: Lag (1983:47) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap, 11 kap 8, 17 §§, 13 kap 8 §, 21 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:168, LU 1982/83:17, rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:397
Rubrik: Lag (1983:397) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:127, SfU 1982/83:24, rskr 1982/83:342
Ändring, SFS 1983:484
Rubrik: Lag (1983:484) om ändring i lagen (1983:47) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: 6 kap 21 § betecknas 6 kap 22 §; upph. 21 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:165, LU 1982/83:41, rskr 1982/83:369
Ändring, SFS 1983:485
Rubrik: Lag (1983:485) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §, 21 kap; ny 6 kap 21 §; omtryck
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:165, LU 1982/83:41, rskr 1982/83:369
Ändring, SFS 1984:654
Rubrik: Lag (1984:654) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:1139
Rubrik: Lag (1984:1139) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 1 kap 6 §
Ikraft: 1985-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:2, LU 1984/85:10, rskr 1984/85:99
Ändring, SFS 1985:358
Rubrik: Lag (1985:358) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 7 kap 19 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:163, LU 1984/85:41, rskr 1984/85:337
Ändring, SFS 1985:368
Rubrik: Lag (1985:368) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 9 §§, 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:124, LU 1984/85:38, rskr 1984/85:324
Ändring, SFS 1985:941
Rubrik: Lag (1985:941) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 14 kap 9 §, 16 kap 5 §, 19 kap 8 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:7, LU 1985/86:12, rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1986:1143
Rubrik: Lag (1986:1143) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 19 kap 12 §; ändr. 19 kap 13 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:631
Rubrik: Lag (1987:631) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:12, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:790
Rubrik: Lag (1987:790) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2 §§, 6 kap 20 §, 7 kap 15 §, 14 kap 7 §, 15 kap 12 §, 16 kap 8 §, 20 kap 1 §; ny 14 kap 6 a §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:712
Rubrik: Lag (1988:712) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 1 kap 7 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:160, SoU 1987/88:26, rskr 1987/88:383
Ändring, SFS 1988:1251
Rubrik: Lag (1988:1251) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 4 kap 2 §, 10, 18 kap; nuvarande 11 kap 1-17 §§ betecknas 10 kap 2-18 §§; ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 5 a §, de nya 10 kap 2-18 §§, 12 kap 2-6 §§, 13 kap 2-10 §§, 14 kap 1 §, 16 kap 2, 5 §§, 17 kap 7 §, 19 kap 8, 17 §§, 20 kap 1, 2, 5, 8, 11 §§, rubr. till 10-17 kap; nya 10 kap 1 §, 15 kap 20-22 §§, 16 kap 15 §, 20 kap 2 a-c §§, 11 kap
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1394
Rubrik: Lag (1988:1394) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Ändring, SFS 1989:354
Rubrik: Lag (1989:354) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 12 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:839
Rubrik: Lag (1989:839) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 8, 11 §§
Ikraft: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:839
Ändring, SFS 1990:54
Rubrik: Lag (1990:54) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 7 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:444
Rubrik: Lag (1990:444) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 9 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1526
Rubrik: Lag (1990:1526) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 2-4 §§, 2 kap 5 §, 3 kap 1, 3 §§, 6 kap 4-6, 10, 15, 18-20 §§; ny 6 kap 6 a §; omtryck
Ikraft: 1991-03-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 1991:201
Rubrik: Lag (1991:201) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:487
Rubrik: Lag (1991:487) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 4, 16 §§, 19 kap 8 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1546
Rubrik: Lag (1991:1546) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 5, 5 a §§, 11 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1991:1649
Rubrik: Lag (1991:1649) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap 16 §, 19 kap 15, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:201
Ändring, SFS 1992:1621
Rubrik: Lag (1992:1621) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1993:213
Rubrik: Lag (1993:213) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 15 §
Ikraft: 1993-06-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:139, bet. 1992/93:LU22, rskr 1992/93:259
Ändring, SFS 1993:1432
Rubrik: Lag (1993:1432) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:57, bet. 1993/94:LU9, rskr. 1993/94:85
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1621
Ändring, SFS 1994:245
Rubrik: Lag (1994:245) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 22 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:124, bet. 1993/94:SoU23, rskr. 1993/94:250
Ändring, SFS 1994:1433
Rubrik: Lag (1994:1433) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 10 kap 12 §, 11 kap 27 §, 12, 17 kap, 19 kap 17 §, 20 kap 5 §; nuvarande 11 kap 28 §, 19 kap 18 § betecknas 11 kap 27 §, 19 kap 17 §; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3, 7, 9 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 5 a, 10 §§, 6 kap 2, 3, 7, 8, 9, 10 , 17, 21 §§, 7 kap 2 §, 9 kap 1, 4, 5 §§, 10 kap 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 18 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13-26 §§, 13, 14, 15, 16 kap, 19 kap 5, 9, 10, 14 §§, den nya 17 §; 20 kap 2, 2 a, 3, 4, 6, 8 §§, 21 kap 8 §, rubr. till 13, 14, 15, 16 kap; nya 6 kap 10 a, 10 b, 10 c §§, 11 kap 3 a §, 12 kap
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1994:1621
Rubrik: Lag (1994:1621) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1963
Rubrik: Lag (1994:1963) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:974
Rubrik: Föräldrabalken (1995:974)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1995:1242
Rubrik: Lag (1995:1242) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 15, 19 §§; ny 6 kap 10 d §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Ändring, SFS 1995:1362
Rubrik: Lag (1995:1362) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14 §, 20 kap 11 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:47, bet. 1995/96:LU9, rskr. 1995/96:78
Ändring, SFS 1996:244
Rubrik: Lag (1996:244) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:766
Rubrik: Lag (1996:766) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1031
Rubrik: Lag (1996:1031) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 7 kap 11 §; ändr. 7 kap 2, 14 §§; ny 7 kap 2 a §
Ikraft: 1997-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21
Ändring, SFS 1997:353
Rubrik: Lag (1997:353) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap 25 §, 16 kap 2 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:113, bet. 1996/97:LU17, rskr. 1996/97:244
Ändring, SFS 1997:458
Rubrik: Lag (1997:458) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:990
Rubrik: Lag (1997:990) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:272
Rubrik: Lag (1998:272) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiU17, rskr. 1997/98:199
Ändring, SFS 1998:319
Rubrik: Lag (1998:319) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 6 kap 6 a, 10 d §§; ändr. 6 kap 5, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 7 kap 4, 12 §§, 14 kap 5 §, 20 kap 1 §, 21 kap 1, 3, 6 §§, rubr. till 6 kap, 6 kap 16 §, 21 kap, 21 kap 1 §; nya 6 kap 2 a, 2 b, 14 a, 15 a, 15 b, 17 a, 17 b §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:7, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:229
Ändring, SFS 1998:366
Rubrik: Lag (1998:366) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 20 kap 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:713
Rubrik: Lag (1998:713) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16, 17 b §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:230
Ändring, SFS 1998:1483
Rubrik: Lag (1998:1483) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 14 kap 21 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:806
Rubrik: Lag (1999:806) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 17 b §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1080
Rubrik: Lag (1999:1080) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 13 §, 14 kap 14 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:174
Rubrik: Lag (2000:174) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 17, 20 §§, 7 kap 15 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2001:456
Rubrik: Lag (2001:456) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 14, 17 a, 18 §§, 21 kap 9, 10 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:1136
Rubrik: Lag (2001:1136) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46
Ändring, SFS 2002:251
Rubrik: Lag (2002:251) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap; ny 1 kap 8 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227
Ändring, SFS 2003:645
Rubrik: Lag (2003:645) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 16, 17 b §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:49
Rubrik: Lag (2004:49) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:300
Rubrik: Lag (2004:300) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:422
Rubrik: Lag (2004:422) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 7, 8, 19 §§, 14 kap 7, 8, 21 §§, 16 kap 11 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:764
Rubrik: Lag (2004:764) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:797
Rubrik: Lag (2004:797) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16, 17 b §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:430
Rubrik: Lag (2005:430) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 13, 17 §§, 11 kap 1, 25 §§, 16 kap 2 §; ny 6 kap 8 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269
Ändring, SFS 2005:434
Rubrik: Lag (2005:434) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5, 6, 8 §§, 2 kap 9 §, 6 kap 4, 10 a §§, 20 kap 1 §; nya 1 kap 9 §, 2 kap 8 a §, 3 kap 14 §, 7 kap 20 §, rubr. närmast före 3 kap 14 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:464
Rubrik: Lag (2005:464) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2006-02-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:116, bet. 2004/05:SfU15, rskr. 2004/05:254
Ändring, SFS 2005:685
Rubrik: Lag (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: utgår genom 2008:651
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:352
Rubrik: Lag (2006:352) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 9 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2006:458
Rubrik: Lag (2006:458) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 6 kap 2 b §; ändr. 6 kap 2 a, 4, 5, 6, 8, 10, 10 b, 14 a, 15, 15 a, 17 a, 19, 20, 21 §§, 20 kap 11 §, 21 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 6 kap 18 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:557
Rubrik: Lag (2006:557) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 9 §; ändr. 10 kap 13 §, 11 kap 25 §, 12 kap 16 §, 16 kap 2 §, 19 kap 2, 16 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:328
Ändring, SFS 2007:529
Rubrik: Lag (2007:529) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 14 kap 21 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:685
Ändring, SFS 2008:646
Rubrik: Lag (2008:646) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 16 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:651
Rubrik: Lag (2008:651) om ändring i lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2005:685 utgår (jfr 2008:787)
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:910
Rubrik: Lag (2008:910) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 14 kap 9 §; ändr. 12 kap 10, 15 §§, 13 kap 7, 9, 12, 19 §§, 14 kap 4, 7, 8, 10, 13, 21 §§, 16 kap 10, 11 §§, 19 kap 17 §; nya 9 kap 8 §, 16 kap 10 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:254
Rubrik: Lag (2009:254) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 9 §§
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2009:404
Rubrik: Lag (2009:404) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 17 a, 19 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:775
Rubrik: Lag (2009:775) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 16 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:740
Rubrik: Lag (2010:740) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 6 kap. 15 c §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358
Ändring, SFS 2010:862
Rubrik: Lag (2010:862) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1203
Rubrik: Lag (2010:1203) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 a, 3 §§, 12 kap. 16 §, 13 kap. 2, 9 §§, 16 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1204
Rubrik: Lag (2010:1204) om ändring i lagen (2010:862) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 § i 2010:862
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:454
Rubrik: Lag (2011:454) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §, 14 kap. 5 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2012:77
Rubrik: Lag (2012:77) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 19 kap. 18 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2012:131
Rubrik: Lag (2012:131) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150
Ändring, SFS 2012:319
Rubrik: Lag (2012:319) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Ändring, SFS 2012:779
Rubrik: Lag (2012:779) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2013:562
Rubrik: Lag (2013:562) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 19 §§, 14 kap. 5, 21 §§, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:323
Rubrik: Lag (2014:323) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:94, bet. 2013/14:JuU38, rskr. 2013/14:255
Ändring, SFS 2014:377
Rubrik: Lag (2014:377) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 10 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 12 kap. 7 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:603
Rubrik: Lag (2014:603) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 3, 4, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:886
Rubrik: Lag (2014:886) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 19 kap. 18 § betecknas 19 kap. 20 §; ändr. 11 kap. 12, 16, 19 §§, 14 kap. 24 §, nya 19 kap. 20 §; nya 11 kap. 17 a, 19 a, 19 b §§, 14 kap. 25 §, 19 kap. 18, 19 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382
Ändring, SFS 2016:17
Rubrik: Lag (2016:17) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 7, 9 §§
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124
Ändring, SFS 2016:43
Rubrik: Lag (2016:43) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 19 §, 14 kap. 21 §, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:32
Rubrik: Lag (2017:32) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:311
Rubrik: Lag (2017:311) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 15, 16, 19 b §§, 12 kap. 2 §; nytt 17 kap.
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Ändring, SFS 2017:727
Rubrik: Lag (2017:727) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 15, 16 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:412
Rubrik: Lag (2018:412) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:777
Rubrik: Lag (2018:777) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1279
Rubrik: Lag (2018:1279) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 1 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 3, 5, 8, 9 §§; nya 1 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 1 kap.1, 3, 7, 8, 9, 10, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368
Ändring, SFS 2018:1288
Rubrik: Lag (2018:1288) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 2 kap. 7 § och 7 kap. 7 §; nytt 4 kap.
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2019:838
Rubrik: Lag (2019:838) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1027
Rubrik: Lag (2020:1027) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:402
Rubrik: Lag (2021:402) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:139, bet. 2020/21:SoU29, rskr. 2020/21:307
Ändring, SFS 2021:528
Rubrik: Lag (2021:528) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 5, 14 §§, 4 kap. 8, 18 §§, 6 kap. 2, 2 a, 3, 5, 10, 10 a, 15, 17, 17 a, 18 a, 19, 20 §§, 7 kap. 12 §, 10 kap. 3 §, 20 kap. 11 §, 21 kap. 1, 13 §§; nya 6 kap. 2 b, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 17 c, 20 a, 20 b §§, 21 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315
Ändring, SFS 2021:783
Rubrik: Lag (2021:783) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 kap. 14 §; nuvarande 3 kap. 14 § betecknas 3 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14 §§, 2 kap. 1, 6, 7, 8 a, 9 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 13, den nya 18 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 §; nya 1 kap. 4 a, 4 b, 9 a, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d §§, 3 kap. 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 3 kap. 14, 18, 19 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:176, bet. 2020/21:CU16, rskr. 2020/21:404
Ändring, SFS 2022:631
Rubrik: Lag (2022:631) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 7 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2022:966
Rubrik: Lag (2022:966) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:949
Rubrik: Lag (2022:949) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378