Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1948:691 · Visa fulltext
Kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården
Departement: Justitiedepartementet L4
Upphävd: 1987-06-01
Ändring, SFS 1949:492
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1952:646
Omfattning: ändr. 17, 57 §§
Ändring, SFS 1958:276
Omfattning: ändr. 57 §
Ändring, SFS 1960:26
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ändring, SFS 1964:639
Omfattning: ändr. 40, 50, 53, 57, 59 §§
Ändring, SFS 1965:447
Omfattning: ändr. 27 §
Ändring, SFS 1968:85
Omfattning: ändr. 43, 54, 61 §§
Ändring, SFS 1968:334
Omfattning: ändr. 6, 14, 17, 23, 33, 35, 50, 53, 56 §§
Ändring, SFS 1971:430
Omfattning: ändr. 61 §
Ändring, SFS 1972:365
Omfattning: ändr. 35, 36, 46, 50 §§
Ändring, SFS 1973:75
Omfattning: upph. 29, 42-45, 54 §§; ändr. 6, 13, 14, 17, 23, 24, 28, 36, 40, 41, 46, 50, 52, 53, 57 §§
Ändring, SFS 1975:1301
Omfattning: ändr. 15, 18, 26, 27, 31, 32, 34, 50, 53, 56-58, 60-62 §§, rubr. närmast före 18 §
Ändring, SFS 1976:750
Rubrik: Förordning (1976:750) om ändring i kungörelsen (1948:691) angående den militära rättsvården
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1976:920
Rubrik: Förordning (1976:920) om ändring i kungörelsen (1948:691) angående den militära rättsvården
Omfattning: ändr. 36, 51, 55 §§; ny 29 §
Ändring, SFS 1979:204
Rubrik: Förordning (1979:204) om ändring i kungörelsen (1948:691) angående den militära rättsvården
Omfattning: ändr. 46 §
Ändring, SFS 1981:365
Rubrik: Förordning (1981:365) om ändring i kungörelsen (1948:691) angående den militära rättsvården
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1987:187
Omfattning: upph.