Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:948 · Visa fulltext
Förundersökningskungörelse (1947:948)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1948:701
Omfattning: ändr. 13, 14, 20 §§
Ändring, SFS 1954:720
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1955:571
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1957:39
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1958:549
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1960:694
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1963:201
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1964:686
Omfattning: ändr. 4, 7, 15, 21, 24, 26 §§
Ändring, SFS 1966:251
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1968:202
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1969:173
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1969:589
Omfattning: ändr. 8, 10, 14, 20, 21 §§; nya 3 a, 12 a §§; omtryck
Ändring, SFS 1970:64
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1971:427
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1975:969
Omfattning: nya 29 §, rubr. närmast före nya 29 §
Ändring, SFS 1977:999
Rubrik: Förordning (1977:999) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1979:80
Rubrik: Förordning (1979:80) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 21 a §
Ändring, SFS 1979:102
Rubrik: Förordning (1979:102) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1979:922
Rubrik: Förordning (1979:922) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 27 §
Ändring, SFS 1981:383
Rubrik: Förordning (1981:383) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:878
Rubrik: Förordning (1981:878) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 16, 26 §§
Ändring, SFS 1981:1305
Rubrik: Förordning (1981:1305) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 27 §, rubr. närmast före 29 §; ny 30 §
Ändring, SFS 1981:1306
Rubrik: Förordning (1981:1306) om ändring i förordningen (1981:878) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1982:187
Rubrik: Förordning (1982:187) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1982:697
Rubrik: Förordning (1982:697) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1984:957
Rubrik: Förordning (1984:957) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1986:978
Rubrik: Förordning (1986:978) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:188
Rubrik: Förordning (1987:188) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987-06-01
Ändring, SFS 1987:967
Rubrik: Förordning (1987:967) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a, 20 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:7
Rubrik: Förordning (1988:7) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14, 20 §§; ny 13 a §
Ikraft: 1988-02-01
Ändring, SFS 1988:32
Rubrik: Förordning (1988:32) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13, 26, 29 §§
Ikraft: 1988-04-12
Ändring, SFS 1988:611
Rubrik: Förordning (1988:611) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7, 13 a §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:825
Rubrik: Förordning (1988:825) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1990:189
Rubrik: Förordning (1990:189) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1415
Rubrik: Förordning (1990:1415) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §; ny 5 a §
Ikraft: 1991-02-01
Ändring, SFS 1991:755
Rubrik: Förordning (1991:755) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4, 21 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1766
Rubrik: Förordning (1991:1766) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 1992-02-01
Ändring, SFS 1992:1066
Rubrik: Förordning (1992:1066) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:429
Rubrik: Förordning (1994:429) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a, 14, 17, 20, 21 §§; nya 13 b, 13 c §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:1429
Rubrik: Förordning (1994:1429) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: upph. 21 a §; ändr. 3 a, 25 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 1995:1163
Rubrik: Förordning (1995:1163) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1996:212
Rubrik: Förordning (1996:212) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:469
Rubrik: Förordning (1996:469) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 c, 14, 21 §§
Ikraft: 1996-08-01
Ändring, SFS 1997:411
Rubrik: Förordning (1997:411) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 1997:799
Rubrik: Förordning (1997:799) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20, 21 §§; ny 21 a §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1265
Rubrik: Förordning (1997:1265) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998-02-01
Ändring, SFS 1998:1559
Rubrik: Förordning (1998:1559) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1157
Rubrik: Förordning (1999:1157) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:232
Rubrik: Förordning (2001:232) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §; ny 13 d §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:645
Rubrik: Förordning (2001:645) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 2001-11-01
Ändring, SFS 2001:671
Rubrik: Förordning (2001:671) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1002
Rubrik: Förordning (2001:1002) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:384
Rubrik: Förordning (2002:384) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 21 b §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:896
Rubrik: Förordning (2003:896) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1267
Rubrik: Förordning (2004:1267) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:321
Rubrik: Förordning (2007:321) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:1142
Rubrik: Förordning (2007:1142) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 14 b §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:71
Rubrik: Förordning (2008:71) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7, 20 §§
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:379
Rubrik: Förordning (2008:379) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: nya 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:300
Rubrik: Förordning (2009:300) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14, 14 b §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:1034
Rubrik: Förordning (2010:1034) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:157
Rubrik: Förordning (2011:157) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:967
Rubrik: Förordning (2011:967) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2014:260
Rubrik: Förordning (2014:260) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 1, 12 §§; ny 12 a §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: EUTL142/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0013
Ändring, SFS 2014:324
Rubrik: Förordning (2014:324) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a, 20 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1109
Rubrik: Förordning (2014:1109) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 2, 7, 7 a, 14, 25, 27, 29 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1423
Rubrik: Förordning (2014:1423) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 b §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:477
Rubrik: Förordning (2015:477) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 21 a §§; nya 5 b, 13 e, 13 f, 33 §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2015-11-01
Ändring, SFS 2015:492
Rubrik: Förordning (2015:492) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:636
Rubrik: Förordning (2015:636) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: mu 14 c §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:647
Rubrik: Förordning (2015:647) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:932
Rubrik: Förordning (2016:932) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a, 20 §§
Ikraft: 2016-11-27
Förarbeten: direktiv 2013/48/EU
Ändring, SFS 2016:1319
Rubrik: Förordning (2016:1319) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 14 d §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:208
Rubrik: Förordning (2017:208) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 b, 20, 21 §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2018:121
Rubrik: Förordning (2018:121) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: direktiv 2016/343/EU
Ändring, SFS 2019:266
Rubrik: Förordning (2019:266) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12, 12 a §§
Ikraft: 2019-06-11
Förarbeten: direktiv 2016/800/EU
Ändring, SFS 2019:998
Rubrik: Förordning (2019:998) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:21
Rubrik: Förordning (2021:21) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-03-01
Ändring, SFS 2021:278
Rubrik: Förordning (2021:278) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 5 b, 13 a §§
Ikraft: 2021-05-31
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/713
Ändring, SFS 2021:1157
Rubrik: Förordning (2021:1157) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 20 §; ny 11 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:330
Rubrik: Förordning (2022:330) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:794
Rubrik: Förordning (2022:794) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §; nya 12 c, 13 g §§
Ikraft: 2022-07-01