Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:948 · Visa fulltext
Förundersökningskungörelse (1947:948)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1948:701
Omfattning: ändr. 13, 14, 20 §§
Ändring, SFS 1954:720
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1955:571
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1957:39
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1958:549
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1960:694
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1963:201
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1964:686
Omfattning: ändr. 4, 7, 15, 21, 24, 26 §§
Ändring, SFS 1966:251
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1968:202
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1969:173
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1969:589
Omfattning: ändr. 8, 10, 14, 20, 21 §§; nya 3 a, 12 a §§; omtryck
Ändring, SFS 1970:64
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1971:427
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1975:969
Omfattning: nya 29 §, rubr. närmast före nya 29 §
Ändring, SFS 1977:999
Rubrik: Förordning (1977:999) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1979:80
Rubrik: Förordning (1979:80) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 21 a §
Ändring, SFS 1979:102
Rubrik: Förordning (1979:102) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1979:922
Rubrik: Förordning (1979:922) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 27 §
Ändring, SFS 1981:383
Rubrik: Förordning (1981:383) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:878
Rubrik: Förordning (1981:878) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 16, 26 §§
Ändring, SFS 1981:1305
Rubrik: Förordning (1981:1305) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 27 §, rubr. närmast före 29 §; ny 30 §
Ändring, SFS 1981:1306
Rubrik: Förordning (1981:1306) om ändring i förordningen (1981:878) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1982:187
Rubrik: Förordning (1982:187) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1982:697
Rubrik: Förordning (1982:697) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1984:957
Rubrik: Förordning (1984:957) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1986:978
Rubrik: Förordning (1986:978) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:188
Rubrik: Förordning (1987:188) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987-06-01
Ändring, SFS 1987:967
Rubrik: Förordning (1987:967) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a, 20 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:7
Rubrik: Förordning (1988:7) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14, 20 §§; ny 13 a §
Ikraft: 1988-02-01
Ändring, SFS 1988:32
Rubrik: Förordning (1988:32) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13, 26, 29 §§
Ikraft: 1988-04-12
Ändring, SFS 1988:611
Rubrik: Förordning (1988:611) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7, 13 a §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:825
Rubrik: Förordning (1988:825) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1990:189
Rubrik: Förordning (1990:189) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1415
Rubrik: Förordning (1990:1415) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §; ny 5 a §
Ikraft: 1991-02-01
Ändring, SFS 1991:755
Rubrik: Förordning (1991:755) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4, 21 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1766
Rubrik: Förordning (1991:1766) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 1992-02-01
Ändring, SFS 1992:1066
Rubrik: Förordning (1992:1066) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:429
Rubrik: Förordning (1994:429) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a, 14, 17, 20, 21 §§; nya 13 b, 13 c §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:1429
Rubrik: Förordning (1994:1429) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: upph. 21 a §; ändr. 3 a, 25 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 1995:1163
Rubrik: Förordning (1995:1163) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1996:212
Rubrik: Förordning (1996:212) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:469
Rubrik: Förordning (1996:469) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 c, 14, 21 §§
Ikraft: 1996-08-01
Ändring, SFS 1997:411
Rubrik: Förordning (1997:411) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 1997:799
Rubrik: Förordning (1997:799) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20, 21 §§; ny 21 a §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1265
Rubrik: Förordning (1997:1265) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998-02-01
Ändring, SFS 1998:1559
Rubrik: Förordning (1998:1559) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1157
Rubrik: Förordning (1999:1157) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:232
Rubrik: Förordning (2001:232) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §; ny 13 d §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:645
Rubrik: Förordning (2001:645) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 2001-11-01
Ändring, SFS 2001:671
Rubrik: Förordning (2001:671) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1002
Rubrik: Förordning (2001:1002) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:384
Rubrik: Förordning (2002:384) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 21 b §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:896
Rubrik: Förordning (2003:896) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1267
Rubrik: Förordning (2004:1267) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:321
Rubrik: Förordning (2007:321) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:1142
Rubrik: Förordning (2007:1142) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 14 b §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:71
Rubrik: Förordning (2008:71) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7, 20 §§
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:379
Rubrik: Förordning (2008:379) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: nya 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:300
Rubrik: Förordning (2009:300) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14, 14 b §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:1034
Rubrik: Förordning (2010:1034) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:157
Rubrik: Förordning (2011:157) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:967
Rubrik: Förordning (2011:967) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2014:260
Rubrik: Förordning (2014:260) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 1, 12 §§; ny 12 a §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: EUTL142/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0013
Ändring, SFS 2014:324
Rubrik: Förordning (2014:324) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a, 20 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1109
Rubrik: Förordning (2014:1109) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 2, 7, 7 a, 14, 25, 27, 29 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1423
Rubrik: Förordning (2014:1423) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 b §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:477
Rubrik: Förordning (2015:477) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 21 a §§; nya 5 b, 13 e, 13 f, 33 §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2015-11-01
Ändring, SFS 2015:492
Rubrik: Förordning (2015:492) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:636
Rubrik: Förordning (2015:636) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: mu 14 c §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:647
Rubrik: Förordning (2015:647) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:932
Rubrik: Förordning (2016:932) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 a, 20 §§
Ikraft: 2016-11-27
Förarbeten: direktiv 2013/48/EU
Ändring, SFS 2016:1319
Rubrik: Förordning (2016:1319) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 14 d §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:208
Rubrik: Förordning (2017:208) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 b, 20, 21 §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2018:121
Rubrik: Förordning (2018:121) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: direktiv 2016/343/EU
Ändring, SFS 2019:266
Rubrik: Förordning (2019:266) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12, 12 a §§
Ikraft: 2019-06-11
Förarbeten: direktiv 2016/800/EU
Ändring, SFS 2019:998
Rubrik: Förordning (2019:998) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:21
Rubrik: Förordning (2021:21) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-03-01
Ändring, SFS 2021:278
Rubrik: Förordning (2021:278) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 5 b, 13 a §§
Ikraft: 2021-05-31
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/713
Ändring, SFS 2021:1157
Rubrik: Förordning (2021:1157) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 20 §; ny 11 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:330
Rubrik: Förordning (2022:330) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:794
Rubrik: Förordning (2022:794) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 20 §; nya 12 c, 13 g §§
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1501
Rubrik: Förordning (2022:1501) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 b §; ny 3 b §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:153
Rubrik: Förordning (2023:153) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ny 14 e §
Ikraft: 2023-05-01
Ändring, SFS 2023:314
Rubrik: Förordning (2023:314) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraft: 2023-07-01
Ändring, SFS 2024:16
Rubrik: Förordning (2024:16) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2024-03-01
Förarbeten: Direktiv 2010/64/EU