Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:847 · Visa fulltext
Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ändring, SFS 1958:422
Omfattning: ny 4 §
Ändring, SFS 1970:527
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1973:144
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1975:306
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§; nya 5-7 §§; omtryck
Ändring, SFS 1975:619
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1997:410
Rubrik: Förordning (1997:410) om ändring i kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 2000:708
Rubrik: Förordnning (2000:708) om ändring i kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7 §§; ny bil.
Ikraft: 2000-10-01