Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:819 · Visa fulltext
Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten: Rskr 1946:327
Ändring, SFS 1988:259
Rubrik: Lag (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-09-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:106, LU 1987/88:20, rskr 1987/88:229
Ändring, SFS 1988:918
Rubrik: Förordning (1988:918) om ikraftträdande av lagen (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ikrafttr. av 1988:259
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1991:1554
Rubrik: Lag (1991:1554) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1994:1590
Rubrik: Lag (1994:1590) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49
Ändring, SFS 2001:58
Rubrik: Lag (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:58