Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:817 · Visa fulltext
Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten: Rskr 1946:327
Ändring, SFS 1973:122
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1974:754
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. av 1974:754
Ändring, SFS 1985:943
Rubrik: Lag (1985:943) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:7, LU 1985/86:12, rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1995:1228
Rubrik: Lag (1995:1228) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20
Ändring, SFS 1996:1627
Rubrik: Lag (1996:1627) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2000:566
Rubrik: Lag (2000:566) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2003:482
Rubrik: Lag (2003:482) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:76, bet. 2002/03:JuU14, rskr. 2002/03:168, EGTL174/2001 s1
CELEX-nr: 32001R1206
Ändring, SFS 2017:1002
Rubrik: Lag (2017:1002) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2022:623
Rubrik: Lag (2022:623) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:142, bet. 2021/22:JuU36, rskr. 2021/22:305