Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:817 · Visa fulltext
Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Rskr 1946:327
Ändring, SFS 1973:122
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1974:754
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. av 1974:754
Ändring, SFS 1985:943
Rubrik: Lag (1985:943) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:7, LU 1985/86:12, rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1995:1228
Rubrik: Lag (1995:1228) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20
Ändring, SFS 1996:1627
Rubrik: Lag (1996:1627) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2000:566
Rubrik: Lag (2000:566) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2003:482
Rubrik: Lag (2003:482) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:76, bet. 2002/03:JuU14, rskr. 2002/03:168, EGTL174/2001 s1
CELEX-nr: 32001R1206
Ändring, SFS 2017:1002
Rubrik: Lag (2017:1002) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2022:623
Rubrik: Lag (2022:623) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:142, bet. 2021/22:JuU36, rskr. 2021/22:305