Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:816 · Visa fulltext
Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten: Rskr 1946:327
Ändring, SFS 1974:755
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. av 1974:755
Ändring, SFS 1977:435
Rubrik: Lag (1977:435) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 10-12 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:124, JuU 1976/77:36, rskr 1976/77:330
Ändring, SFS 1978:154
Rubrik: Lag (1978:154) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 3-5 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1978:155
Rubrik: Förordning (1978:155) om ikraftträdande av lagen (1978:154) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ikrafttr. av 1978:154
Ändring, SFS 1979:99
Rubrik: Lag (1979:99) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:80, JuU 1978/79:18, rskr 1978/79:157
Ändring, SFS 1995:1227
Rubrik: Lag (1995:1227) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20
Ändring, SFS 2000:565
Rubrik: Lag (2000:565) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:1220
Rubrik: Lag (2000:1220) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 3, 11, 12 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:122, bet. 2000/01:SkU2, rskr. 2000/01:29
Ändring, SFS 2003:481
Rubrik: Lag (2003:481) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:76, bet. 2002/03:JuU14, rskr. 2002/03:168, EGTL174/2001 s1
CELEX-nr: 32001R1206
Ändring, SFS 2017:1001
Rubrik: Lag (2017:1001) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2022:622
Rubrik: Lag (2022:622) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:142, bet. 2021/22:JuU36, rskr. 2021/22:305