Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:808 · Visa fulltext
Lag (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag)
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Rskr 1946:327
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1949:248
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1954:435
Omfattning: upph. 38 §; ändr. 9, 34 §§
Ändring, SFS 1955:237
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr. av 1955:237
Ändring, SFS 1967:142
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ändring, SFS 1969:807
Omfattning: ändr. 30 §
Ändring, SFS 1970:446
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1971:318
Omfattning: ändr. 18, 22 §§
Förarbeten: Prop. 1971:105, JuU 12, rskr 203
Ändring, SFS 1971:496
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126
Ändring, SFS 1973:241
Omfattning: ändr. 2, 4, 15, 19, 22 §§
Förarbeten: Prop. 1973:30, JuU 1973:17, rskr 1973:168
Ändring, SFS 1973:1074
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop 1973:42, LU 1973:22, rsrk 1973:272
Ändring, SFS 1974:183
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1974:42, NU 1974:17, rskr 1974:133
Ändring, SFS 1975:912
Omfattning: ikrafttr. av 1973:1074
Ändring, SFS 1977:598
Rubrik: Lag (1977:598) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:128, LU 1976/77:30, rskr 1976/77:348
Ändring, SFS 1977:678
Rubrik: Lag (1977:678) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:1003
Rubrik: Förordning (1977:1003) om ikraftträdande av lagen (1977:598) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ikrafttr. av 1977:598 i förhållande till Danmark, Finland och Norge
Ändring, SFS 1978:773
Rubrik: Lag (1978:773) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:11, JuU 1978/79:11, rskr 1978/79:36
Ändring, SFS 1981:740
Rubrik: Lag (1981:740) om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslagen)
Omfattning: ändr. 1, 3, 12, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:848
Rubrik: Lag (1981:848) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 10, 15, 16, 22, 31, 32, 36, 37 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:297
Rubrik: Lag (1982:297) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 2, 5, 19, 24, 31, 34 §§; nya 31 a-31 c §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:134, JuU 1981/82:50, rskr 1981/82:316
Ändring, SFS 1983:369
Rubrik: Lag (1983:369) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:117, LU 1982/83:38, rskr 1982/83:295
Ändring, SFS 1984:133
Rubrik: Lag (1984:133) om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslagen)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:78, JuU 1983/84:15, rskr 1983/84:152
Ändring, SFS 1984:660
Rubrik: Lag (1984:660) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1985:269
Rubrik: Lag (1985:269) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 2, 4, 19, 22 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1985:270
Rubrik: Lag (1985:270) om ändring i lagen (1984:660) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 2 § i 1984:660
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1987:451
Rubrik: Lag (1987:451) om ändring lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 2, 3, 19, 21 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:26, JuU 1986/87:13, rskr 1986/87:89
Ändring, SFS 1987:750
Rubrik: Lag (1987:750) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:126
Rubrik: Förordning (1988:126) om ikraftträdande av lagen (1983:369) om ändring i lagsökningslagen (1946:808)
Omfattning: ikrafttr. av 1983:369
Ikraft: 1988-05-01
Ändring, SFS 1990:746
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1990:1129
Rubrik: Lag (1990:1129) om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslagen)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62