Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:741 · Visa fulltext
Lag (1946:741) om förlängning av tiden för vissa servitut
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Rskr 1946:523
Ändring, SFS 1971:834
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1971:133, JoU 60, rskr 277