Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1944:219 · Visa fulltext
Lag (1944:219) om djurskydd
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Rskr 1944:249
Upphävd: 1988-07-01
Ändring, SFS 1946:865
Omfattning: ändr. 17-19 §§
Ändring, SFS 1947:54
Omfattning: ikraftträd. av 10 § 3 st
Ändring, SFS 1958:134
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 12, 14, 15, 21 §§
Ändring, SFS 1965:728
Omfattning: ändr. 4 §, 14 § 2 mom, 21 §; nya 8 a, 8 b §§ med rubr.
Ändring, SFS 1968:735
Omfattning: ändr. 14 § 2 mom, 17-19, 21 §§; nytt 14 § 4 mom
Ändring, SFS 1971:1111
Omfattning: ändr. 8 b, 12 §§, 14 § 1 mom, 15 §
Förarbeten: Prop. 1971:163, JoU 66, rskr 306
Ändring, SFS 1973:269
Omfattning: ändr. 2, 9, 10 §§, 14 § 1, 3 mom, 21 §; ny 10 a §
Förarbeten: Prop. 1973:31, JoU 1973:20, rskr 1973:171
Ändring, SFS 1974:350
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1974:81, JoU 1974:21, rskr 1974:241
Ändring, SFS 1977:201
Rubrik: Lag (1977:201) om ändring i lagen (1944:219) om djurskydd
Omfattning: upph. 14 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1978:979
Rubrik: Lag (1978:979) om ändring i lagen (1944:219) om djurskydd
Omfattning: ändr. 2, 6-12 §§, 14 § 2, 4 mom, 17-19 §§; nya 12 a, 16 a §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:13, JoU 1978/79:5, rskr 1978/79:41
Ändring, SFS 1983:300
Rubrik: Lag (1983:300) om ändring i lagen (1944:219) om djurskydd
Omfattning: ändr. 8 a §, 14 § 1, 2, 4 mom, 15, 17 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:111, SoU 1982/83:28, rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1988:534
Omfattning: upph.