Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1943:459 · Visa fulltext
Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Rskr 1943:348
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1974:348
Omfattning: upph. 6, 7 §§; ändr. 3, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1974:81, JoU 1974:21, rskr 1974:241
Ändring, SFS 1987:260
Rubrik: Lag (1987:260) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar
Omfattning: 4, 5 §§ betecknas 6, 8 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, nya 8 §; nya 4, 5, 7, 9 §§; omtryck
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1988:535
Rubrik: Lag (1988:535) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:93, JoU 1987/88:22, rskr 1987/88:327
Ändring, SFS 1991:261
Rubrik: Lag(1991:261) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:268
Rubrik: Lag (1992:268) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-06-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:111, 1991/92:LU33, rskr 1991/92:234
Ändring, SFS 1995:1684
Rubrik: Lag (1995:1684) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 2007:1150
Omfattning: upph.