Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1942:740 · Visa fulltext
Rättegångsbalk (1942:740)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Rskr 1942:421
Ändring, SFS 1947:616
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 2, 6, 13 §§, 7 kap 1-8 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 2 §, 12 kap 11 §, 33 kap 3, 9, 18, 26 §§, 49 kap 4 §, 51 kap 5 §, 54 kap 9, 17 §§, 55 kap 5 §
Ändring, SFS 1948:71
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ändring, SFS 1948:401
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ändring, SFS 1948:453
Omfattning: ändr. 19 kap 1, 3, 4 §§, 20 kap 8 §, 24 kap 22 §, 31 kap 6 §, 47 kap 1 §
Ändring, SFS 1949:247
Omfattning: ändr. 33 kap 4 §
Ändring, SFS 1952:137
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §
Ändring, SFS 1952:775
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 3 §
Ändring, SFS 1953:352
Omfattning: ändr. 43 kap 11 §, 46 kap 11 §
Ändring, SFS 1954:234
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ändring, SFS 1954:432
Omfattning: upph. 48 kap 5 §; ändr. 17 kap 5, 9 §§, 19 kap 1, 7 §§, 20 kap 15 §, 30 kap 7, 12 §§, 36 kap 5 §, 48 kap 1, 4 §§, 49 kap 4 §, 50 kap 21, 22 §§, 51 kap 22 §, 59 kap 5 §
Ändring, SFS 1955:56
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 30 kap 6 §
Ändring, SFS 1956:230
Omfattning: ändr. 12 kap 2, 3 §§
Ändring, SFS 1956:587
Omfattning: ändr. 1 kap 15 §, 30 kap 4, 7 §§, 43 kap 11 §, 45 kap 3 §, 46 kap 11 §, 50 kap 15 §, 51 kap 15 §
Ändring, SFS 1957:38
Omfattning: ändr. 23 kap 3, 20 §§
Ändring, SFS 1957:299
Omfattning: ändr. 19 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1958:8
Omfattning: ändr. 1 kap 11, 12 §§, 6 kap 1, 9 §§, 29 kap 1, 3, 4, 6 §§
Ändring, SFS 1958:465
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§
Ändring, SFS 1958:641
Omfattning: ändr. 4 kap 12, 13 §§, 20 kap 13 §, 21 kap 1 §, 36 kap 3 §
Ändring, SFS 1959:257
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §, 23 kap 7 §, 59 kap 5 §
Ändring, SFS 1960:161
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 33 kap 12 §, 36 kap 5 §
Ändring, SFS 1960:685
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Ändring, SFS 1963:149
Omfattning: ändr. 1 kap 15 §, 3 kap 2 §, 4 kap 6, 8 §§, 8 kap 4, 6-8 §§, 33 kap 24 §, 50 kap 4, 9 §§, 51 kap 4, 9 §§, 52 kap 3, 8 §§, 55 kap 4, 9 §§, 56 kap 4, 9, 14 §§
Ändring, SFS 1963:257
Omfattning: ändr. 10 kap 17 § 6 p
Ändring, SFS 1964:166
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5, 11, 12 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 9 kap 8, 9 §§, 20 kap 6-8 §§, 21 kap 2 §, 23 kap 7, 22 §§, 24 kap 1, 3, 7 §§, 25 kap 1 §, 27 kap 2, 3, 16 §§, 28 kap 1, 11, 12, 14 §§, 29 kap 2, 3, §§, 30 kap 6, 9 §§, 31 kap 1, 10 §§, 36 kap 5 §, 46 kap 15 §, 48 kap 1-3 §§, 51 kap 21, 25 §§, 53 kap 2 §, 54 kap 12 §, 58 kap 3 §
Ändring, SFS 1964:330
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 9 §§, 33 kap 24, 25 §§
Ändring, SFS 1964:646
Omfattning: upph. 4 kap 3 §; ändr. 1 kap 10, 13, 17 §§, 4 kap 2 §
Ändring, SFS 1965:585
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 3 §, 7 kap 4 §, 19 kap 9 §, 20 kap 10 §, 22 kap 8 §, 23 kap 22 §
Ändring, SFS 1966:61
Omfattning: ändr. 36 kap 24 §
Ändring, SFS 1966:249
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 11 §§, 48 kap 1 §, 59 kap 6 §; nya 59 kap 7, 8 §§
Ändring, SFS 1966:296
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ändring, SFS 1966:302
Omfattning: ändr. 24 kap 22, 24 §§
Ändring, SFS 1967:943
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ändring, SFS 1968:79
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §, 54 kap 9 §
Ändring, SFS 1968:193
Omfattning: ändr. 5 kap 6, 8 §§, 7 kap 9 §, 36 kap 12 §, 48 kap; ny 59 kap 9 §
Ändring, SFS 1968:348
Omfattning: ändr. 10 kap 10, 17 §§
Ändring, SFS 1968:495
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1965:585
Ändring, SFS 1969:101
Omfattning: ändr. 30 kap 5-7, 10 §§; nya 30 kap 14 §, 45 kap 18 §
Ändring, SFS 1969:102
Omfattning: ikrafttr. av 1969:101 såvitt avser 30 kap 5-7 §§
Ändring, SFS 1969:168
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ändring, SFS 1969:244
Omfattning: upph. 16 kap 7 §; ändr. 1 kap, 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 5, 6 §§, 6 kap 3 §, 10 kap 9, 17 §§, 16 kap 1, 3, 4 §§, 17 kap 9 §, 29 kap 3, 6 §§, 39 kap 4 §, 42 kap 20 §, 43 kap 11 §, 46 kap 11 §, 50 kap 15 §, 51 kap 15 §
Ändring, SFS 1969:414
Omfattning: ikrafttr. av 1969:244 såvitt avser 39 kap 4 §
Ändring, SFS 1969:505
Omfattning: ikrafttr. av 1968:193 såvitt avser 48 kap 11 §
Ändring, SFS 1969:511
Omfattning: ikrafttr. av 1969:244 såvitt avser 1 kap 4 § 2 st, 6 kap 3 §, 29 kap 3 §
Ändring, SFS 1969:588
Omfattning: ändr. 22 kap 2, 7 §§, 23 kap 3, 7, 18, 24 §§, 45 kap 4-6 §§
Ändring, SFS 1969:671
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §, 31 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:680
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ändring, SFS 1970:82
Omfattning: ikrafttr. av 1969:101
Ändring, SFS 1970:391
Omfattning: upph. övergångsbest. 3 p till 1969:244; ändr. övergångsbest. 7 p till 1969:244
Förarbeten: Prop. 1970:106, 1LU 43, rskr 264
Ändring, SFS 1970:429
Omfattning: upph. 33 kap 9-27 §§; ändr. 32 kap 2 §, 33 kap 4-8 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:1002
Omfattning: ändr. 10 kap 10, 17 §§, 14 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:218
Omfattning: upph. 3 kap 7 §, 54 kap 12, 17-19 §§, 55 kap 2 §, 56 kap 2 §; ändr. 3 kap 6 §, 16 kap 3 §, 17 kap 5 §, 29 kap 3 §, 42 kap 8 §, 50 kap 21, 25 §§, 54 kap 10, 11, 13-15 §§, 55 kap 4, 12 §§, 56 kap 4, 14 §§, 59 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1971:45, JuU 7, rskr 163
Ändring, SFS 1971:240
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §; ny 21 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1971:100, JuU 11, rskr 166
Ändring, SFS 1971:317
Omfattning: ändr. 18 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:105, JuU 12, rskr 203
Ändring, SFS 1971:480
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1971:12, LU 9, rskr 125
Ändring, SFS 1971:497
Omfattning: ändr. 33 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126
Ändring, SFS 1971:875
Omfattning: ändr. 4 kap 12, 13 §§, 20 kap 13 §, 21 kap 1 §, 36 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:1060
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:151, CU 28, rskr 319
Ändring, SFS 1972:147
Omfattning: ändr. 3 kap 4-6, 8 §§, 33 kap 7 §; ny 3 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1972:21, JuU 9, rskr 122
Ändring, SFS 1972:218
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1972:5, LU 10, rskr 192
Ändring, SFS 1972:430
Omfattning: upph. 8 kap 5 §; ändr. 8 kap 2 §, 17 kap 14 §, 18 kap 13 §, 21 kap 5, 10 §§, 23 kap 13, 15, 19 §§, 30 kap 12 §, 31 kap 1, 2, 9, 11 §§, 33 kap 5 §, 49 kap 4, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1972:4, JuU 12, rskr 205
Ändring, SFS 1973:45
Omfattning: ändr. 45 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1972:146, JuU 1973:3, rskr 1973:23
Ändring, SFS 1973:240
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 12, 13 §§, 5 kap 7, 8 §§, 9 kap 5 §, 17 kap 9 §, 18 kap 8, 14 §§, 30 kap 7 §, 33 kap 1, 3 §§, 36 kap 3, 5 §§, 50 kap 3 §, 51 kap 3 §, 52 kap 2 §, 55 kap 3 §, 56 kap 3 §; ny 33 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:30, JuU 1973:17, rskr 1973:168
Ändring, SFS 1973:649
Omfattning: ändr. 10 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:239
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 20 kap 14 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:573
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5, 10 §§, 2 kap 2, 4-7 §§, 3 kap 1-4, 6 §§, 4 kap 1, 2, 4 §§, 5 kap 6 §, 6 kap 1, 9, 10, 13 §§, 7 kap 1-4 §§, 8 kap 1 §, 12 kap 3, 10 §§, 17 kap 8 §, 18 kap 8 §, 19 kap 2 §, 20 kap 7, 10 §§, 21 kap 10 §, 22 kap 8 §, 23 kap 22, 24 §§, 28 kap 14 §, 30 kap 7, 14 §§, 31 kap 1 §, 36 kap 24, 25 §§, 40 kap 18 §, 45 kap 18 §, 48 kap 1, 4, 8, 9, 11, 14, 20 §§
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1974:574
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1972:147
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1974:831
Omfattning: ändr. 28 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1974:154, JuU 1974:37, rskr 1974:352
Ändring, SFS 1974:1067
Omfattning: ändr. 27 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1974:124, JuU 1974:29, rskr 1974:298
Ändring, SFS 1975:240
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975:19, JuU 1975:12, rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:403
Omfattning: ny 27 kap 14 a §
Förarbeten: Prop. 1975:106, JuU 1975:23, rskr 1975:213
Ändring, SFS 1975:502
Omfattning: upph. 1 kap 7, 10 §§, 2 kap 7 §; ändr. 1 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1974:149, JuU 1975:1, rskr 1975:1
Ändring, SFS 1975:589
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975:26, InU 1975:6, rskr 1975:160
Ändring, SFS 1975:670
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 23 kap 22 §, 24 kap 1 §, 36 kap 5 §, 48 kap 5, 15 §§, 58 kap 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:1288
Omfattning: upph. 4 kap 7 §, 36 kap 12 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 4 kap 5, 6, 8, 11 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 2 §, 12 kap 3 §, 29 kap 1, 3, 6 §§, 36 kap 11, 13-15, 21 §§, 40 kap 9, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1976:21
Rubrik: Lag (1976:21) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 30 kap. 9 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:3, JuU 1975/76:14, rskr 1975/76:22
Ändring, SFS 1976:560
Rubrik: Lag (1976:560) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 5, 6, 8 §§, 29 kap 1, 3, 4, 7 §§, 30 kap 7 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:153, 1975/76:191, JuU 1975/76:44, JuU 1975/76:47, rskr 1975/76:396
Ändring, SFS 1976:567
Rubrik: Lag (1976:567) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 30 kap 14 §, 45 kap 18 §; ändr. 17 kap 7, 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:191, JuU 1975/76:47, rskr 1975/76:395
Ändring, SFS 1976:602
Rubrik: Lag (1976:602) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1976:1137
Rubrik: Lag (1976:1137) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 45 kap 10, 15, 16 §§, 48 kap 4, 9, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:148, JuU 1976/77:11, rskr 1976/77:90
Ändring, SFS 1977:943
Rubrik: Lag (1977:943) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:2, JuU 1977/78:10, rskr 1977/78:21
Ändring, SFS 1977:1020
Rubrik: Lag (1977:1020) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 37 kap 5 §, 49 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:62, KU 1977/78:20, rskr 1977/78:78
Ändring, SFS 1977:1145
Rubrik: Lag (1977:1145) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:67, JuU 1977/78:15, rskr 1977/78:106
Ändring, SFS 1978:102
Rubrik: Förordning (1978:102) om ikraftträdande av lagen (1976:21) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1976:21
Ändring, SFS 1979:166
Rubrik: Lag (1979:166) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest. till 1969:244; ändr. 1 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Ändring, SFS 1979:242
Rubrik: Lag (1979:242) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 14 §, 30 kap 12 §, 31 kap 1 §, 33 kap 5 §, 49 kap 4, 7 §§, 52 kap 1 §, 54 kap 8 §, 56 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Ändring, SFS 1979:289
Rubrik: Lag (1979:289) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 8 §, 6 kap 9 §, 21 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:132, JuU 1978/79:33, rskr 1978/79:289
Ändring, SFS 1979:681
Rubrik: Lag (1979:681) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2, 3 §§, 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1979:927
Rubrik: Lag (1979:927) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:20, KU 1979/80:7, rskr 1979/80:4
Ändring, SFS 1980:101
Rubrik: Lag (1980:101) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 4, 5 §§, 8 kap 4, 7 §§, 23 kap 14 §, 36 kap 5 §, 38 kap 8 §, 39 kap 5 §; ny 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:262
Rubrik: Lag (1980:262) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §, 9 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:87, JuU 1979/80:37, rskr 1979/80:283
Ändring, SFS 1980:378
Rubrik: Lag (1980:378) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 21 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:96, AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Ändring, SFS 1981:22
Rubrik: Lag (1981:22) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:214
Rubrik: Lag (1981:214) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §, 27 kap 16 §, 29 kap 2, 3 §§, 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1981:228
Rubrik: Lag (1981:228) om ändring i lagen (1981:22) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1981:510
Rubrik: Lag (1981:510) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, 1980/81:164, KU 1980/81:24, rskr 1980/81:363
Ändring, SFS 1981:741
Rubrik: Lag (1981:741) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:828
Rubrik: Lag (1981:828) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 9 kap 8 §, 10 kap 17 §, 12 kap 3 §, 15 kap, 16 kap 6 §, 17 kap 14 §, 25 kap 1, 3 §§, 26 kap, 27 kap 10 §, 30 kap 12 §, 33 kap 5 §, 38 kap 5 §, 50 kap 5, 8 §§, 52 kap 7 §, 55 kap 5, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1065
Rubrik: Lag (1981:1065) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:114, JuU 1981/82:7, rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 1981:1088
Rubrik: Lag (1981:1088) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 54 kap 13 §, 55 kap 4, 7, 11 §§, 56 kap 4, 7 §§; ny 54 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Ändring, SFS 1981:1093
Rubrik: Lag (1981:1093) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 30 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:175, JuU 1981/82:6, rskr 1981/82:33
Ändring, SFS 1981:1285
Rubrik: Lag (1981:1285) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §; ny 20 kap 7 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:21, rskr 1981/82:107
Ändring, SFS 1981:1289
Rubrik: Lag (1981:1289) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:28, JuU 1981/82:19, rskr 1981/82:105
Ändring, SFS 1981:1294
Rubrik: Lag (1981:1294) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 18, 21 §§, 24 kap 3, 5-9, 12, 14, 17, 22 §§, 25 kap 2, 5, 7 §§, 28 kap 13 §, 45 kap 14 §, 47 kap 9, 22 §§, 52 kap 1 §, 56 kap 1 §, rubr. till 25 kap
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1981:1295
Rubrik: Lag (1981:1295) om ändring i lagen (1981:828) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1981:1312
Rubrik: Lag (1981:1312) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 20 kap 10 §, 22 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:34, JuU 1981/82:17, rskr 1981/82:103
Ändring, SFS 1982:184
Rubrik: Lag (1982:184) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1 §; ny 23 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:33, rskr 1981/82:160
Ändring, SFS 1982:201
Rubrik: Lag (1982:201) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:57, JuU 1981/82:34, rskr 1981/82:181
Ändring, SFS 1982:283
Rubrik: Lag (1982:283) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 45 kap 15 §, 46 kap 15 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:105, JuU 1981/82:45, rskr 1981/82:273
Ändring, SFS 1982:522
Rubrik: Lag (1982:522) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:164, KU 1981/82:31, rskr 1981/82:409
Ändring, SFS 1982:1114
Rubrik: Lag (1982:1114) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:42, JuU 1982/83:12, rskr 1982/83:84
Ändring, SFS 1982:1123
Rubrik: Lag (1982:1123) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 6 kap 1 §, 9 kap 9 §, 18 kap 14 §, 30 kap 10 §, 48 kap 4, 17 §§; ny 48 kap 12 a §
Förarbeten: Prop. 1982/83:41, JuU 1982/83:11, rskr 1982/83:83
Ändring, SFS 1983:91
Rubrik: Lag (1983:91) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1983-04-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:42, KU 1982/83:18, rskr 1982/83:135
Ändring, SFS 1983:154
Rubrik: Lag (1983:154) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1983-05-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:61, JuU 1982/83:19, rskr 1982/83:172
Ändring, SFS 1983:370
Rubrik: Lag (1983:370) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 29 kap 7 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 4 a §, 4 kap 5, 14 §§, 29 kap 1, 3, 4, 6 §§, 49 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:497
Rubrik: Lag (1983:497) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:137, KU 1982/83:34, rskr 1982/83:333
Ändring, SFS 1983:920
Rubrik: Lag (1983:920) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3, 6, 10 §§, 23 kap 5 §, 31 kap 1, 2, 11 §§; ny 21 kap 3 a §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:23, JuU 1983/84:7, rskr 1983/84:50
Ändring, SFS 1983:999
Rubrik: Lag (1983:999) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 7 kap 7 §; ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:158, JuU 1983/84:6, rskr 1983/84:35
Ändring, SFS 1984:131
Rubrik: Lag (1984:131) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 5 kap 8 §, 9 kap 7 §, 36 kap 1 §, 42 kap 4, 5 §§, 47 kap 4, 5 §§, 50 kap 7, 8, 20, 21 §§, 51 kap 7, 8, 14, 19-21 §§, 52 kap 1, 6 §§, 55 kap 7, 12 §§, 56 kap 7 §, rubr. till 9 kap; nya 9 kap 10 §, 42 kap 8 a §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:78, JuU 1983/84:15, rskr 1983/84:152
Ändring, SFS 1984:388
Rubrik: Lag (1984:388) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, 28 kap 2 §
Ikraft: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:400
Rubrik: Lag (1984:400) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ny 20 kap 15 a §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:722
Rubrik: Förordning (1984:722) om ikraftträdande av lagen (1984:388) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1984:388
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1984:955
Rubrik: Lag (1984:955) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 9 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:187, JuU 1984/85:6, rskr 1984/85:37
Ändring, SFS 1985:13
Rubrik: Lag (1985:13) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §, 23 kap 4 a §; ny 20 kap 7 b §
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Ändring, SFS 1985:267
Rubrik: Lag (1985:267) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 2, 4, 5 §§, 33 kap 1 §; nya 33 kap 10-12 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1985:355
Rubrik: Lag (1985:355) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/85:90, NU 1984/85:19, rskr 1984/85:243
Ändring, SFS 1985:374
Rubrik: Lag (1985:374) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:167, KU 1984/85:33, rskr 1984/85:294
Ändring, SFS 1985:415
Rubrik: Lag (1985:415) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: nuvarande 2 kap 4 a § betecknas 2 kap 4 b §; ändr. 1 kap 8 §, 49 kap 4 §; nya 1 kap 7 §, 2 kap 4 a §, 4 kap 10 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:178, JuU 1984/85:39, rskr 1984/85:360
Ändring, SFS 1985:657
Rubrik: Lag (1985:657) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1985-08-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:133, KU 1984/85:29, rskr 1984/85:396
Ändring, SFS 1985:934
Rubrik: Lag (1985:934) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ändring, SFS 1985:1058
Rubrik: Lag (1985:1058) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:208, KU 1985/86:7, rskr 1985/86:74
Ändring, SFS 1986:120
Rubrik: Lag (1986:120) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 26 kap 1 §, 48 kap 5 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:23, JuU 1985/86:13, rskr 1985/86:110
Ändring, SFS 1986:649
Rubrik: Lag (1986:649) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 24 kap 22 §, 48 kap 5, 15 §§
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1010
Rubrik: Lag (1986:1010) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1987:328
Rubrik: Lag (1987:328) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 8 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1987:448
Rubrik: Lag (1987:448) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 42 kap 3, 4 §§, 47 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:26, JuU 1986/87:13, rskr 1986/87:89
Ändring, SFS 1987:681
Rubrik: Lag (1987:681) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:747
Rubrik: Lag (1987:747) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 20 kap 15 a §, 37 kap 4, 5 §§, 39 kap 3 §, 40 kap 13, 15 §§, 42 kap 8 a §; ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 4 §, 6 kap 6, 9 §§, 9 kap 5, 8, 9 §§, 10 kap 20 §, 11 kap 5 §, 12 kap 6, 14 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3-5, 7 §§, 16 kap 3 §, 17 kap 2 §, 18 kap 14 §, 19 kap 7 §, 20 kap 15 §, 21 kap 2 §, 23 kap 18, 24 §§, 30 kap 2 §, 32 kap 6, 7 §§, 33 kap 9 §, 35 kap 13, 14 §§, 36 kap 1, 7, 16-20, 22, 23 §§, 37 kap 1-3 §§, 38 kap 6 §, 39 kap 2 §, 40 kap 11, 16 §§, 42 kap 1, 2, 6-18, 20, 21 §§, 43 kap 3-5, 8, 10, 11, 13 §§, 44 kap 10 §, 45 kap 7, 10, 13 §§, 46 kap 3-8, 11, 13, 15 §§, 47 kap 2, 6-12, 19, 20, 22, 23 §§, 49 kap 3 §, 50 kap 1, 2, 4, 15 §§, 51 kap 15 §, 52 kap 10 § 54 kap 8 §, rubr.till 37, 42, 44 kap; nya 1 kap 3 a §, 10 kap 8 a §, 14 kap 7 a §, 18 kap 8 a §, 43 kap 14 §, 44 kap 7 a §, 46 kap 17 §, 49 kap 12-15 §§, 50 kap 10 a §, 52 kap 9 a §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:792
Rubrik: Lag (1987:792) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 9 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1987:1097
Rubrik: Lag (1987:1097) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 9 §, 30 kap 7 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:7, JuU 1987/88:8, rskr 1987/88:34
Ändring, SFS 1987:1211
Rubrik: Lag (1987:1211) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap 12 §, 24 kap, 25 kap 1 §, 51 kap 8, 13 §§, 52 kap 10 §, 54 kap 5 §, 55 kap 15 §
Ikraft: 1988-04-12 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr 1987/88:30
Ändring, SFS 1987:1345
Rubrik: Lag (1987:1345) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 58 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:23, JuU 1987/88:15, rskr 1987/88:85
Ändring, SFS 1988:6
Rubrik: Lag (1988:6) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 2, 5 §§, 35 kap 5 §
Ikraft: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:1, JuU 1987/88:14, rskr 1987/88:81
Ändring, SFS 1988:27
Rubrik: Förordning (1988:27) om ikraftträdande av lagen (1987:1211) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1987:1211
Ikraft: 1988-04-12
Ändring, SFS 1988:167
Rubrik: Lag (1988:167) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 7 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:26, JuU 1987/88:18, rskr 1987/88:192
Ändring, SFS 1988:214
Rubrik: Lag (1988:214) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ny 21 kap 10 a §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:73, JuU 1987/88:21, rskr 1987/88:193
Ändring, SFS 1988:257
Rubrik: Lag (1988:257) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:89, JuU 1987/88:35, rskr 1987/88:238
Ändring, SFS 1988:610
Rubrik: Lag (1988:610) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 15 §, 23 kap 5, 10, 11 §§, 49 kap 7 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:107, JuU 1987/88:33, rskr 1987/88:318
Ändring, SFS 1988:616
Rubrik: Lag (1988:616) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 5-8 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:820
Rubrik: Lag (1988:820) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 4 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1988:943
Rubrik: Lag (1988:943) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §, 51 kap 25 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Ändring, SFS 1988:1260
Rubrik: Lag (1988:1260) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 10 a, 13 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 7 §, 12 kap 2 §, 20 kap 14 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1328
Rubrik: Lag (1988:1328) om ändring i lagen (1988:616) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6 § i 1988:616
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1369
Rubrik: Lag (1988:1369) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2-4 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:2, 1988/89:JuU4, rskr 1988/89:24
Ändring, SFS 1988:1370
Rubrik: Lag (1988:1370) om ändring i lagen (1988:943) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap 25 § i 1988:943
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:2, 1988/89:JuU4, rskr 1988/89:24
Ändring, SFS 1988:1451
Rubrik: Lag (1988:1451) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 58 kap 4, 6-8, 12 §§, 59 kap 2 §; nya 58 kap 10 a, 13, 14 §§, 59 kap 4 a §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:113
Rubrik: Lag (1989:113) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 56 kap 14 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Ändring, SFS 1989:352
Rubrik: Lag (1989:352) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 6 §§, 49 kap 1 §, 54 kap 1, 9, 11, 13 §§, 55 kap 12 §, 56 kap 12 §, rubr. till 56 kap; nya 42 kap 17 a §, 54 kap 2 a, 11 a §§, 55 kap 12 a §, 56 kap 15-17 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:650
Rubrik: Lag (1989:650) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 27 kap 16 §; ändr. 24 kap 1, 3 §§, 25 kap 1 §, 26 kap 1 §, 27 kap 1, 7 §§, 28 kap 13 §, 51 kap 13 §, rubr. till 27 kap; nya 27 kap 18-24 §§, 28 kap 3 a §
Ikraft: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313
Ändring, SFS 1989:656
Rubrik: Lag (1989:656) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 3 a, 8 §§, 2 kap 4 §, 10 kap 8 a §, 12 kap 9 §, 18 kap 8 a §, 35 kap 13 §, 47 kap 3, 4 §§, 49 kap 1, 9, 12, 14 §§, 50 kap 10, 12, 25, 26, 28 §§, 51 kap 10, 12, 26, 28 §§, 54 kap 1 §, 55 kap 15 §, 59 kap 1, 2 §§; nya 1 kap 3 b, 3 c, 3 d §§, 51 kap 23 a §
Ikraft: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:319
Rubrik: Lag (1990:319) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Ändring, SFS 1990:443
Rubrik: Lag (1990:443) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 1 kap 7 §; ändr. 1 kap 8 §, 17 kap 5, 15 §§, 23 kap 14 §, 28 kap 4, 5 §§, 30 kap 13 §, 31 kap 1-6, 10, 11 §§, 48 kap 12 a §, 49 kap 12 §, 50 kap 3 §, 51 kap 3 §, 52 kap 1, 2 §, 55 kap 3, 12 a §, 56 kap 3 §; nya 18 kap 16 §, 49 kap 1 a §, 54 kap 1 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:747
Rubrik: Lag (1990:747) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 44 kap 10 §; nya 18 kap 3 a §, 44 kap 7 b §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:85, 1989/90:JuU31, rskr 1989/90:311
Ändring, SFS 1990:1128
Rubrik: Lag (1990:1128) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1990:1411
Rubrik: Lag (1990:1411) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 2 §
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1991:241
Rubrik: Lag (1991:241) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2, 3, 5, 6 §§, 48 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:362
Rubrik: Förordning (1991:362) om ikraftträdande av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (1990:747) om ändring i rättegångsbalken och lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1990:747
Ändring, SFS 1991:364
Rubrik: Lag (1991:364) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 7 §§, 12 kap 2 §, 31 kap 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:116, 1990/91:JuU37, rskr 1990/91:261
Ändring, SFS 1991:485
Rubrik: Lag(1991:485) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:666
Rubrik: Lag (1991:666) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 8 §; ny 28 kap 2 a §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:129, 1990/91:JuU36, rskr 1990/91:324
Ändring, SFS 1991:847
Rubrik: Lag (1991:847) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 d §, 18 kap 8 a §, 42 kap 11, 18 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Rubrik: Förordning (1991:878) om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen
Omfattning: ikrafttr. av 1991:847
Ändring, SFS 1991:1139
Rubrik: Lag (1991:1139) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:1549
Rubrik: Lag (1991:1549) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 21 kap 3 §, 36 kap 4, 13 §§, 46 kap 15 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1991:1561
Rubrik: Lag (1991:1561) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1991:1819
Rubrik: Lag (1991:1819) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop.1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr 1991/92:23
Ändring, SFS 1992:340
Rubrik: Lag (1992:340) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:374
Rubrik: Lag (1992:374) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 49 kap 4 §, 51 kap 8 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:109, 1991/92:Ju24, rskr 1991/92:259
Ändring, SFS 1992:1511
Rubrik: Lag (1992:1511) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 33 kap 7 §; ändr. 8 kap 2, 7 §§, 12 kap 2, 3 §§, 21 kap 3 §, 33 kap 8 §, ny 8 kap 9 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:64, bet. 1992/93:JuU13, rskr 1992/93:73
CELEX-nr: 389L0048, 377L0249
Ändring, SFS 1993:10
Rubrik: Lag (1993:10) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap. 1 §
Ikraft: 1993-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:109, bet. 1992/93:JuU12, rskr. 1992/93:104
Ändring, SFS 1993:200
Rubrik: Lag (1993:200) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Ändring, SFS 1993:348
Rubrik: Lag (1993:348) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 46 kap 11 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93:JuU29, rskr 1992/93:326
Ändring, SFS 1993:393
Rubrik: Lag (1993:393) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1993:512
Rubrik: Lag (1993:512) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 3 e §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:213, bet. 1992/93:JuU32, rskr. 1992/93:371
Ändring, SFS 1993:514
Rubrik: Lag (1993:514) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 16 kap 3 §, 49 kap 12 §, 51 kap 4 §; nya 49 kap 12 a §, 51 kap 10 a §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1993:515
Rubrik: Lag (1993:515) om ändring i lagen (1993:512) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 § i 1993:512
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1993:602
Rubrik: Lag (1993:602) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 3, 4, 9, 11, 18, 19 §§; ny 27 kap 25 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:1408
Rubrik: Lag (1993:1408) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 21 §, 27 kap 4 §, 28 kap 11, 12, 13 §§, 49 kap 4 §, 52 kap 1, 7 §§, 54 kap 5 §, 56 kap 1 §; ny 24 kap 5 a §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1511
Ändring, SFS 1994:420
Rubrik: Lag (1994:420) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 15 §, 23 kap 10 §, 36 kap 10 §, 45 kap 9, 16, 48 kap 2, 11 §§, 51 kap 8, 10 §§, 55 kap 8, 10 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:452
Rubrik: Lag (1994:452) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 21 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:159, bet. 1993/94:SfU17, rskr. 1993/94:338
Ändring, SFS 1994:1034
Rubrik: Lag (1994:1034) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 32 kap 7 §, 50 kap 30 §, 51 kap 31 §; ändr. 3 kap 4, 6, 7 §§, 8 kap 4, 8 §§, 17 kap 7, 12, 13 §§, 30 kap 5, 10, 11 §§, 32 kap 2 §, 33 kap 3 §, 42 kap 17 a §, 49 kap, 50 kap 1-25, 27, 29 §§, 51 kap 1-23, 24, 25, 27, 29, 30 §§, 52, 53, 54, 55, 56, 57 kap, 58 kap 11 §, 59 kap, rubr. före 50, 51 kap
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1412
Rubrik: Lag (1994:1412) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1, 3, 8, 22 §§, 27 kap 7 §, 48 kap 2, 4, 5, 6, 9, 10 §§; ny 48 kap 5 a §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1435
Rubrik: Lag (1994:1435) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 7 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1994:1620
Rubrik: Lag (1994:1620) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 8 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1995:315
Rubrik: Lag (1995:315) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 20 kap 10 §
Ikraft: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196
Ändring, SFS 1995:491
Rubrik: Lag (1995:491) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 13 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:124, bet. 1994/95:JuU20, rskr. 1994/95:331
Ändring, SFS 1995:495
Rubrik: Lag (1995:495) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 bil.3, bet. 1994/95:JuU15, rskr. 1994/95:255
Ändring, SFS 1995:637
Rubrik: Lag (1995:637) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 2, 4, 5 §§, 33 kap 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:188, bet. 1994/95:JuU22, rskr. 1994/95:379
Ändring, SFS 1995:975
Rubrik: Lag (1995:975) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §
Ikraft: 1995-08-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:JuU26, rskr. 1994/95:456
Ändring, SFS 1995:1162
Rubrik: Förordning (1995:1162) om ikraftträdande av lagen (1994:1412) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 48 kap 2, 4, 5, 5 a, 6, 9, 10 §§ i 1994:1412
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1995:1230
Rubrik: Lag (1995:1230) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 18, 19, 20, 21, 25 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:227, bet. 1995/96:JuU1, rskr. 1995/96:17
Ändring, SFS 1995:1310
Rubrik: Lag (1995:1310) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 12, 13, 17, 19 §§
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:21, bet. 1995/96:JuU9, rskr. 1995/96:58
Ändring, SFS 1996:142
Rubrik: Lag (1996:142) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:117, bet. 1995/96:SoU12, rskr. 1995/96:170
Ändring, SFS 1996:157
Rubrik: Lag (1996:157) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 5, 6 §§, 55 kap 11 §, 58 kap 6 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:116, bet. 1995/96:JuU16, rskr. 1995/96:173
Ändring, SFS 1996:247
Rubrik: Lag (1996:247) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 11, 12, 13 §§, 17 kap 10 §, 30 kap 8 §; nya 10 kap 20 a §, 19 kap 11 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:415
Rubrik: Lag (1996:415) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 25 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:180, bet. 1995/96:JuU20, rskr. 1995/96:233
Ändring, SFS 1996:1024
Rubrik: Lag (1996:1024) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 44 kap 7 b, 10 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18
Ändring, SFS 1996:1462
Rubrik: Lag (1996:1462) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 2, 4, 10 §§, 59 kap 7 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:8, bet. 1996/97:JuU4, rskr. 1996/97:39
Ändring, SFS 1996:1624
Rubrik: Lag (1996:1624) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 14 §, 18 kap 8 a, 13 §§, 21 kap 10 §, 23 kap 13, 15, 19 §§, 30 kap 12 §, 31 kap 1, 2, 11 §§, 33 kap 5 §, 36 kap 24 §, 48 kap 2 §, 49 kap 5, 8 §§; nya 11 kap 6 §, 21 kap 12 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:228
Rubrik: Lag (1997:228) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:273
Rubrik: Lag (1997:273) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:134, bet. 1996/97:JuU18, rskr. 1996/97:217
Ändring, SFS 1997:298
Rubrik: Lag (1997:298) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:97, bet. 1996/97:KU18, rskr. 1996/97:207
Ändring, SFS 1997:314
Rubrik: Lag (1997:314) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Ändring, SFS 1997:391
Rubrik: Lag (1997:391) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 b, 8 §§, 2 kap 4 §
Ikraft: 1997-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1997:726
Rubrik: Lag (1997:726) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6
Ändring, SFS 1998:24
Rubrik: Lag (1998:24) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §, 23 kap 9 §, 24 kap 8, 9, 22 §§
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138
Ändring, SFS 1998:601
Rubrik: Lag (1998:601) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 5 a, 14, 21, 24 §§, 49 kap 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:104, bet. 1997/98:JuU22, rskr. 1997/98:227
Ändring, SFS 1998:605
Rubrik: Lag (1998:605) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §, 30 kap 6 §, 48 kap 4 §, 51 kap 13, 25 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1998:1573
Rubrik: Lag (1998:1573) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 8 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:168, bet. 1998/99:LU2, rskr. 1998/99:21
Ändring, SFS 1998:1800
Rubrik: Lag (1998:1800) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 1999:72
Rubrik: Lag (1999:72) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 21 §, 28 kap 3 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133
Ändring, SFS 1999:84
Rubrik: Lag (1999:84) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 9 kap 9 §; ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 6 §, 6 kap 6 §, 17 kap 15 §, 30 kap 13 §, 49 kap 8 §, 50 kap 10, 13, 16, 21, 22 §§, 51 kap 8, 10, 13 §§, 52 kap 7 §, 55 kap 8 §, 56 kap 7, 13 §§, 58 kap 6 §; nya 32 kap 7 §, 50 kap 12 a §
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:37, bet. 1998/99:JuU13, rskr. 1998/99:143
Ändring, SFS 1999:117
Rubrik: Lag (1999:117) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 18 §; ny 10 kap 17 a §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:293
Rubrik: Lag (1999:293) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:791
Rubrik: Lag (1999:791) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 3, 7, 8, 9 §§; nya 8 kap 2 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:108, bet. 1998/99:JuU24, rskr. 1999/2000:4, EGTL77/98 s36
CELEX-nr: 398L0005
Ändring, SFS 2000:172
Rubrik: Lag (2000:172) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 1 kap 9 §, nuvarande 6 kap, 33 kap 5 §; ändr. 8 kap 2, 4, 7 §§, 12 kap 9 §, 14 kap 7 §, 15 kap 3 §, 18 kap 8 a §, 19 kap 12 §, 25 kap 7 §, 35 kap 13 §, 42 kap 6, 11, 18, 20 §§, 43 kap 3, 11, 13 §§, 44 kap 9 §, 46 kap 3, 11, 13 §§, 47 kap 6, 22, 24 §§, 50 kap 17 §, 51 kap 17 §; nya 6 kap, 42 kap 15 a §, 44 kap 7 c §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:299
Rubrik: Lag (2000:299) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:67, bet. 1999/2000:JuU18, rskr. 1999/2000:201
Ändring, SFS 2000:564
Rubrik: Lag (2000:564) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 7 §, 31 kap 4 §, 33 kap 9 §, 36 kap 23 §, 40 kap 16 §
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:1234
Rubrik: Lag (2000:1234) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 19 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1455
Rubrik: Lag (2000:1455) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2001-03-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:JuU1, rskr. 2000/01:78
Ändring, SFS 2001:57
Rubrik: Lag (2001:57) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 9, 10, 11 §§, 12 kap 2 §, 33 kap 8 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:177
Rubrik: Lag (2001:177) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2001:235
Rubrik: Lag (2001:235) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1 §, 45 kap 14, 15 §§, 46 kap 15 §; ny 46 kap 15 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:108, bet. 2000/01:JuU28, rskr. 2000/01:225
Ändring, SFS 2001:280
Rubrik: Lag (2001:280) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, rubr. till 7 kap; ny 7 kap 7 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:92, bet. 2000/01:JuU23, rskr. 2000/01:207
Ändring, SFS 2001:355
Rubrik: Lag (2001:355) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235
Ändring, SFS 2001:364
Rubrik: Lag (2001:364) om ändring i lagen (2001:57) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Förarbeten: Bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246
Ändring, SFS 2001:366
Rubrik: Lag (2001:366) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246
Ändring, SFS 2001:455
Rubrik: Lag (2001:455) om ändring i rätttegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:57
Ändring, SFS 2002:334
Rubrik: Lag (2002:334) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 7 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:92, bet. 2001/02:JuU20, rskr. 2001/02:247
Ändring, SFS 2002:381
Rubrik: Lag (2002:381) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ny 9 kap 9 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Ändring, SFS 2002:440
Rubrik: Lag (2002:440) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 7 §, 45 kap 1, 6 §§; nya 23 kap 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:147, bet. 2001/02:JuU24, rskr. 2001/02:249
Ändring, SFS 2002:996
Rubrik: Lag (2002:996) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3 e §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21
Ändring, SFS 2003:163
Rubrik: Lag (2003:163) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 6, 8 §§; nya 27 kap 4 a, 11 a §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122
Ändring, SFS 2003:338
Rubrik: Lag (2003:338) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:113, bet. 2002/03:JuU19, rskr. 2002/03:210
Ändring, SFS 2003:391
Rubrik: Lag (2003:391) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 25 §
Ikraft: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03TU6, rskr. 2002/03:228
Ändring, SFS 2003:1146
Rubrik: Lag (2003:1146) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 18, 19, 20 21 §§; nya 27 kap 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 27 kap 26 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:74, bet. 2003/04:JuU2, rskr. 2003/04:14
Ändring, SFS 2003:1149
Rubrik: Lag (2003:1149) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:23, bet. 2003/04:JuU11, rskr. 2003/04:111
Ändring, SFS 2004:402
Rubrik: Lag (2004:402) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 7 §§, 49 kap 13 §, 54 kap 9 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:78, bet. 2003/04:JuU23, rskr. 2003/04:204
Ändring, SFS 2004:504
Rubrik: Lag (2004:504) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 22 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:89, bet. 2003/04:JuU26, 2003/04:234
Ändring, SFS 2004:1264
Rubrik: Lag (2004:1264) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:26, bet. 2004/05:JuU11, rskr. 2004/05:107
Ändring, SFS 2005:72
Rubrik: Lag (2005:72) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 11 §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Ändring, SFS 2005:195
Rubrik: Lag (2005:195) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2005-06-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:63, bet. 2004/05:JuU26, rskr. 2004/05:185
Ändring, SFS 2005:282
Rubrik: Lag (2005:282) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 8 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:438
Rubrik: Lag (2005:438) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 13 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:504
Rubrik: Lag (2005:504) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 24 §; ny 27 kap 23 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:Ju28, rskr. 2004/05:274
Ändring, SFS 2005:683
Rubrik: Lag (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 42 kap 10 §, 46 kap 7 §, 47 kap 10 §, 50 kap 11 §, 51 kap 11 §, 52 kap 10 §; ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 9 §, 6 kap 4, 6 §§, 9 kap 5 §, 35 kap 6, 7, 9, 13, 14 §§, 36 kap 16, 18, 19 §§, 38 kap 6 §, 39 kap 2 §, 42 kap 6, 12, 16, 20 §§, 43 kap 5, 7, 8, 9, 13 §§, 44 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 45 kap 4, 13 §§, 46 kap 6, 9, 10 §§, 47 kap 6, 12, 13, 14, 17, 20, 24 §§, 49 kap 2, 12, 113, 14 §§, 50 kap 4, 7, 8, 9, 10, 12 a, 17, 18, 19, 23 §§, 51 kap 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 23 §§, 52 kap 6, 7, 11 §§, 54 kap 2 §, 55 kap 7, 8, 14, 15 §§, rubr. till 5, 45, 49, 54 kap; nya 5 kap 10, 11, 12 §§, 6 kap 6 a §, 45 kap 10 a §, 49 kap 14 a §, 50 kap 7 a §, 51 kap 7 a §, 52 kap 6 a §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:878
Rubrik: Lag (2005:878) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 12, 13 §§; nya 28 kap 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:29, bet.2005/06:JuU7, rskr. 2005/06:58
Ändring, SFS 2005:1059
Rubrik: Lag (2005:1059) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 e §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Ändring, SFS 2006:47
Rubrik: Lag (2006:47) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145
Ändring, SFS 2006:83
Rubrik: Lag (2006:83) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, 48 kap 20 §, rubr. till 7 kap
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:33, bet. 2005/06:JuU9, rskr. 2005/06:146
Ändring, SFS 2006:284
Rubrik: Lag (2006:284) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169
Ändring, SFS 2006:459
Rubrik: Lag (2006:459) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 42 kap 6, 17 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:465
Rubrik: Lag (2006:465) om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 42 kap 6 § i 2005:683
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:501
Rubrik: Lag (2006:501) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 16, 17 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:187, bet. 2005/06:JuU41, rskr. 2005/06:263
Ändring, SFS 2006:513
Rubrik: Lag (2006:513) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297
Ändring, SFS 2006:850
Rubrik: Lag (2006:850) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 7, 8, 9 §§; nya 4 kap 7 a, 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32, rskr. 2005/06:272
Ändring, SFS 2006:859
Rubrik: Lag (2006:859) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149 och 161, bet. 2005/06:JuU31 och KU35, rskr. 2005/06:298 och 336
Ändring, SFS 2006:890
Rubrik: Lag (2006:890) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §, 51 kap 25 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:902
Rubrik: Lag (2006:902) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 9 §
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300
Ändring, SFS 2006:940
Rubrik: Lag (2006:940) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 10 §, 37 kap 3 §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298
Ändring, SFS 2007:74
Rubrik: Lag (2007:74) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:35, bet. 2006/07:JuU11, rskr. 2006/07:109
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:683
Ändring, SFS 2007:981
Rubrik: Lag (2007:981) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 24 §§; nya 27 kap 31, 32, 33, rubr. närmast före 27 kap 31 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:178, 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Ändring, SFS 2008:67
Rubrik: Lag (2008:67) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 10 §, 24 kap 9 §; ny 24 kap 21 a §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131
Ändring, SFS 2008:156
Rubrik: Lag (2008:156) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:376
Rubrik: Lag (2008:376) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 3, 4 §§, 27 kap 1 §, 28 kap 1, 11 §§; nya 26 kap 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2008:420
Rubrik: Lag (2008:420) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 7 §§, 27 kap 27 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:113, bet. 2007/08:JuU21, rskr. 2007/08:217
Ändring, SFS 2008:649
Rubrik: Lag (2008:649) om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 50 kap 4, 7 a, 8 §§ i 2005:683
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:795
Rubrik: Lag (2008:795) om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 49 kap 13 § i 2005:683
Förarbeten: Bet. 2008/09:JuU2, rskr. 2008/09:1
Ändring, SFS 2008:855
Rubrik: Lag (2008:855) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 21, 23, 23 a, 24, 26, 28, 31, 32 §§; nya 27 kap 20 a, 20 b, 20 c §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6
Ändring, SFS 2008:1093
Omfattning: ikrafttr. av 2006:902
Ändring, SFS 2009:63
Rubrik: Lag (2009:63) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 33 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2009:344
Rubrik: Lag (2009:344) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 5, 6 §§ betecknas 3 kap 6, 5 §§; ändr. 3 kap 2, 4, den nya 5, den nya 6, 7, 8 §§, 10 kap. 20 §, 11 kap. 5 §, 14 kap. 7 a §, 19 kap. 11 §, 21 kap. 2 §, 58 kap. 12 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 54 kap.; nya 3 kap. 5 a, 5 b, 6 a §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Ändring, SFS 2009:401
Rubrik: Lag (2009:401) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 4, 5 §§, 27 kap. 33 §, 36 kap. 5, 6 §§, 38 kap. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:774
Rubrik: Lag (2009:774) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3 e §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1171
Rubrik: Lag (2009:1171) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: nya 27 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:227, bet. 2009/10:JuU5, rskr. 2009/10:34
Ändring, SFS 2009:1252
Rubrik: Lag (2009:1252) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 5, 10 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65
Ändring, SFS 2010:300
Rubrik: Lag (2010:300) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 33 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:78, bet. 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234
Ändring, SFS 2010:363
Rubrik: Lag (2010:363) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:575
Rubrik: Lag (2010:575) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 20 kap. 10 §, 31 kap. 1 §, 36 kap. 5 §, 45 kap. 14 §, 47 kap. 22 §, 48 kap. 2 §, 53 kap. 2 §; ny 31 kap. 9 a §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293
Ändring, SFS 2010:980
Rubrik: Lag (2010:980) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 10 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1056
Rubrik: Lag (2010:1056) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 5 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:202, bet. 2009/10:NU20, rskr. 2009/10:383
Ändring, SFS 2010:1202
Rubrik: Lag (2010:1202) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 d §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1391
Rubrik: Lag (2010:1391) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 2 §, 20 kap. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1936
Rubrik: Lag (2010:1936) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 1, 6 §§; nya 33 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:861
Rubrik: Lag (2011:861) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 5 §, 42 kap. 17 §; ny 50 kap. 11 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300, EUTL136/2008 s3
CELEX-nr: 32008L0052
Ändring, SFS 2012:45
Rubrik: Lag (2012:45) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 4 a §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120
Ändring, SFS 2012:46
Rubrik: Lag (2012:46) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120
Ändring, SFS 2012:126
Rubrik: Lag (2012:126) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 25 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:165
Ändring, SFS 2012:281
Rubrik: Lag (2012:281) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 a, 24, 25, 26, 28, 31, 32 §§, rubr. till 27 kap; ny 27 kap. 21 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:326
Rubrik: Lag (2012:326) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 45 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:126, bet. 2011/12:JuU25, rskr. 2011/12:223
Ändring, SFS 2012:659
Rubrik: Lag (2012:659) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §; nya 21 kap. 3 b, 4 a §§, 58 kap. 6 a, 6 b, 8 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Ändring, SFS 2013:81
Rubrik: Lag (2013:81) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:663
Rubrik: Lag (2013:663) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, 23 kap. 16 §, 31 kap. 1, 2 §§, 33 kap. 9 §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:132, bet. 2012/13:JuU23, rskr. 2012/13:286, EUTL280/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0064
Ändring, SFS 2013:834
Rubrik: Lag (2013:834) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14:JuU4, rskr. 2013/14:30
Ändring, SFS 2013:876
Rubrik: Lag (2013:876) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Ändring, SFS 2014:249
Rubrik: Lag (2014:249) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Ändring, SFS 2014:257
Rubrik: Lag (2014:257) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 18 §; ny 24 kap. 9 a §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222, EUTL142/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0013
Ändring, SFS 2014:320
Rubrik: Lag (2014:320) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 §, 33 kap. 6 §, 36 kap. 20 §, 45 kap. 3, 10, 13, 14 §§, 46 kap. 14, 15, 15 a §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254
Ändring, SFS 2014:384
Rubrik: Lag (2014:384) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 33 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Ändring, SFS 2014:649
Rubrik: Lag (2014:649) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 23 kap. 17 §; ändr. 7 kap. 9 §, 9 kap. 10 §, 20 kap. 5 §, 23 kap. 3, 4 a §§, 24 kap. 8 §, 25 kap. 1 §, 28 kap. 4 §, 35 kap. 14 §, 36 kap. 16 §, 48 kap. 14 §, rubr. till 7 kap.
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:904
Rubrik: Lag (2014:904) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 8 §§
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391
Ändring, SFS 2014:1410
Rubrik: Lag (2014:1410) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap. 8 §, 33 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr 2014/15:23
Ändring, SFS 2014:1419
Rubrik: Lag (2014:1419) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 2, 18, 19, 20 a, 21, 21 a, 22, 23, 23 a, 24, 26, 28, 31, 32, 33 §§, rubr. till 27 kap.; nya 27 kap. 9 a, 20 d, 20 e, 25 a, 34 §§, rubr. närmast före 27 kap. 1, 18 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2015:79
Rubrik: Lag (2015:79) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:429
Rubrik: Lag (2015:429) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, 33 kap. 9 §; ny 20 kap. 15 a §
Ikraft: 2015-11-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:77, bet. 2014/15:JuU21, rskr. 2014/15:258
Ändring, SFS 2015:445
Rubrik: Lag (2015:445) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2015:684
Rubrik: Lag (2015:684) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 7 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Ändring, SFS 2016:37
Rubrik: Lag (2016:37) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 a §, 33 kap. 6 §, 35 kap. 13 §, 36 kap. 16, 19 §§, 42 kap. 16 §, 43 kap. 3, 8, 13 §§, 46 kap. 3, 6, 13 §§, 47 kap. 20 §, 50 kap. 19, 21, 23 §§, 51 kap. 13, 19, 1, 23 §§, 55 kap. 8, 11, 14 §§, 56 kap. 13 §; nya 50 kap. 12 b §, 54 kap. 12 a §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:39, bet. 2015/16:JuU2, rskr. 2015/16:141
Ändring, SFS 2016:93
Rubrik: Lag (2016:93) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 2, 33 §§
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Ändring, SFS 2016:244
Rubrik: Lag (2016:244) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Ändring, SFS 2016:492
Rubrik: Lag (2016:492) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 46 kap. 15 a §, 48 kap. 4 §, 51 kap. 13 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Ändring, SFS 2016:502
Rubrik: Lag (2016:502) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237
Ändring, SFS 2016:510
Rubrik: Lag (2016:510) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 20 d §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2016:546
Rubrik: Lag (2016:546) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 4 §, 27 kap. 8, 13 §§, 28 kap. 12 §; nya 23 kap. 9 a, 9 b §§, 28 kap. 13 a §, 45 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2016:562
Rubrik: Lag (2016:562) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 45 kap. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:929
Rubrik: Lag (2016:929) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 9 §, 23 kap. 10 §, 24 kap. 21 a §
Ikraft: 2016-11-27
Förarbeten: Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23, direktiv 2013/48/EU
Ändring, SFS 2017:176
Rubrik: Lag (2017:176) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 23 kap. 10, 18, 19, 21, 24 §§, 27 kap. 31 §, 36 kap. 14 §; nya 23 kap. 18 a, 18 b §§, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, 36 kap. 5 a
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151
Ändring, SFS 2017:435
Rubrik: Lag (2017:435) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274
Ändring, SFS 2017:542
Rubrik: Lag (2017:542) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 e §, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Ändring, SFS 2017:1024
Rubrik: Lag (2017:1024) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 6, 8 §§; ny 8 kap. 7 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:209, bet. 2017/18:JuU3, rskr. 2017/18:27
Ändring, SFS 2018:120
Rubrik: Lag (2018:120) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 46 kap. 15 a §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:58, bet. 2017/18:JuU12, rskr. 2017/18:162, direktiv 2016/343/EU
Ändring, SFS 2018:411
Rubrik: Lag (2018:411) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: nuvarande 2 kap. 4 b § betecknas 2 kap. 4 c §; ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5, 8 §§, 16 kap. 1, 4 §§ och 29 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 3 f §, 2 kap. 4 b §, 3 kap. 5 c §, 4 kap. 11 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:499
Rubrik: Lag (2018:499) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 10 §, 30 kap. 8 § och 48 kap. 9, 17, 18 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Ändring, SFS 2018:533
Rubrik: Lag (2018:533) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 6 §, 31 kap. 1 §, 48 kap. 2 §, 49 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288
Ändring, SFS 2018:559
Rubrik: Lag (2018:559) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 2, 33 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Ändring, SFS 2018:602
Rubrik: Lag (2018:602) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 20 d §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32 och prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:303
Ändring, SFS 2018:619
Rubrik: Lag (2018:619) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:302
Ändring, SFS 2018:1252
Rubrik: Lag (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 49 kap. 5 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2018:1624
Rubrik: Lag (2018:1624) om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 49 kap. 5 § i 2018:1252
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU2, rskr. 2018/19:2
Ändring, SFS 2018:1700
Rubrik: Lag (2018:1700) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2018:1908
Rubrik: Lag (2018:1908) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 5, 8 §§, 49 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:1909
Rubrik: Lag (2018:1909) om ändring i lagen (2018:1624) om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 49 kap. 5 § i 2018:1624
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:1951
Rubrik: Lag (2018:1951) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:302, bet. 2018/19:JuU7, rskr. 2018/19:42
Ändring, SFS 2019:33
Rubrik: Lag (2019:33) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:243
Rubrik: Lag (2019:243) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 5, 5 a §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:60, bet. 2018/19:JuU17, rskr. 2018/19:196
Ändring, SFS 2019:263
Rubrik: Lag (2019:263) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 3 a §; nya 21 kap. 9 a §, 33 kap. 6 a §
Ikraft: 2019-06-11
Förarbeten: Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206
Ändring, SFS 2019:298
Rubrik: Lag (2019:298) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 9, 10, 12 §§, 9 kap. 5 §, 36 kap. 18 §; nya 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, 13, 14, 15 §§, 9 kap. 5 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2019:605
Rubrik: Lag (2019:605) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2019-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:830
Rubrik: Lag (2019:830) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45
Ändring, SFS 2019:837
Rubrik: Lag (2019:837) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §, 15 kap. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:174
Rubrik: Lag (2020:174) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 20 d §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:69, bet. 2019/20:JuU22, rskr. 2019/20:197
Ändring, SFS 2020:318
Rubrik: Lag (2020:318) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 b §, 9 kap. 5 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260
Ändring, SFS 2020:728
Rubrik: Lag (2020:728) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ny 27 kap. 28 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:145, bet. 2019/20:JuU21, rskr. 2019/20:30
Ändring, SFS 2020:918
Rubrik: Lag (2020:918) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 12 kap. 10 §: ändr. 12 kap. 8, 9, 15 §§, 15 kap. 5 §, 17 kap. 10 §, 21 kap. 2 §, 30 kap. 8 §, 33 kap. 2, 3 §§, 45 kap. 4, 16 §§, 48 kap. 9, 10, 17 §§; nya 33 kap. 1 a, 2 a, 3 a §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30
Ändring, SFS 2021:238
Rubrik: Lag (2021:238) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: nya 27 kap. 16, 16 a §§
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234
Ändring, SFS 2021:250
Rubrik: Lag (2021:250) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 6 a §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235
Ändring, SFS 2021:285
Rubrik: Lag (2021:285) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 b §, 19 kap. 12 §, 24 kap. 5 a, 18, 20, 24 §§; nya 24 kap. 4 a, 13 a, 18 a §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244
Ändring, SFS 2021:532
Rubrik: Lag (2021:532) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315
Ändring, SFS 2021:1017
Rubrik: Lag (2021:1017) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2021:1095
Rubrik: Lag (2021:1095) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 45 kap. 10 a §, 50 kap. 13 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:214, bet. 2021/22:JuU7, rskr. 2021/22:38
Ändring, SFS 2021:1107
Rubrik: Lag (2021:1107) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 15 §, 35 kap. 14 §, 36 kap. 16, 19, 24 §§; nya 23 kap. 15 a, 15 b, 18 c §§, 35 kap. 15 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:209, bet. 2021/22:JuU6, rskr. 2021/22:37
Ändring, SFS 2022:316
Rubrik: Lag (2022:316) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 14 §, 27 kap. 1, 2, 11, 18, 19, 20 a §§, 28 kap. 1, 11 §§, rubr. 27, 28 kap.; nya 27 kap. 11 b, 11 c, 17 a, 17 b, 17 c, 17 d, 17 e, 17 f §§, 28 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i §§, rubr. närmast före 27 kap. 17 a, 17 f §§, 28 kap. 10 a, 11 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:484
Rubrik: Lag (2022:484) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 25 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:630
Rubrik: Lag (2022:630) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2022:668
Rubrik: Lag (2022:668) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 18, 33 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:791
Rubrik: Lag (2022:791) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 10 §, 30 kap. 5 §, 35 kap. 6 §, 36 kap. 10 §, 45 kap. 4, 10, 11 §§, 51 kap. 12 §; nya 47 kap. 7 a §, 51 kap. 11 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:186, bet. 2021/22:JuU35, rskr. 2021/22:347
Ändring, SFS 2022:1044
Rubrik: Lag (2022:1044) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 20 d §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:231, bet. 2021/22:JuU41, rskr. 2021/22:433
Ändring, SFS 2022:1082
Rubrik: Lag (2022:1082) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 23 a, 25 §§, 55 kap. 15 §, 58 kap. 2, 3, 5 §§; ny 51 kap. 25 a §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:233, bet. 2021/22:JuU33, rskr. 2021/22:431
Ändring, SFS 2022:1215
Rubrik: Lag (2022:1215) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 34 §
Ikraft: 2022-07-15
Förarbeten: Bet. 2021/22:JuU52, rskr. 2021/22:456
Ändring, SFS 2022:1520
Rubrik: Lag (2022:1520) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 18, 20 d, 33 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11
Ändring, SFS 2022:1532
Rubrik: Lag (2022:1532) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap. 18 a §, 30 kap. 4 §, 31 kap. 1 §, 33 kap. 6, 6 a §§, 45 kap. 3 §, 48 kap. 2, 4, 5, 9, 10, 12 §§; nya 33 kap. 6 b §, 45 kap. 13 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2, rskr. 2022/23:16
Ändring, SFS 2023:228
Rubrik: Lag (2023:228) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 18, 33 §§
Ikraft: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:73, bet. 2022/23:JuU20, rskr. 2022/23:178
Ändring, SFS 2023:256
Rubrik: Lag (2023:256) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap. 1 §, 27 kap. 18 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:53, bet. 2022/23:JuU8, rskr. 2022/23:179
Ändring, SFS 2023:311
Rubrik: Lag (2023:311) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap. 2, 4, 10 §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:78, bet. 2022/23:JuU21, rskr. 2022/23:193
Ändring, SFS 2023:534
Rubrik: Lag (2023:534) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 27 kap. 26 §, rubr. närmast före 27 kap. 26, 31 §§; nuvarande 27 kap. 20 § betecknas 27 kap. 21 b §; ändr. 23 kap. 21 a §, 27 kap. 9, 18, 19, 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 21, 21 a §§, den nya 27 kap. 21 b §, 27 kap. 23 a, 24, 25 a, 31, 34 §§; nya 27 kap. 18 a, 18 b, 19 a, 19 b, 22 a, 26, 35 §§, rubr. närmast före 27 kap. 18, 19, 20 a, 20 d, 21, 21 b, 25 a, 26, 31, 34, 35 §§
Ikraft: 2023-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:126, bet. 2022/23:JuU31, rskr. 2023/24:2
Ändring, SFS 2023:699
Rubrik: Lag (2023:699) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:132, bet. 2023/24:UbU3, rskr. 2023/24:29
Ändring, SFS 2023:770
Rubrik: Lag (2023:770) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 8 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:135, bet. 2023/24:JuU3, rskr. 2023/24:21
Ändring, SFS 2024:58
Rubrik: Lag (2024:58) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2024-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:46, bet. 2023/24:JuU8, rskr. 2023/24:127
Ändring, SFS 2024:80
Rubrik: Lag (2024:80) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 5 §
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, bet. 2023/24:SoU6, rskr. 2023/24:130
Ändring, SFS 2024:327
Rubrik: Lag (2024:327) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 27 kap. 31, 33 §§; ny 27 kap.19 c §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:108, bet. 2023/24:JuU26, rskr. 2023/24:216
Ändring, SFS 2024:462
Rubrik: Lag (2024:462) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §
Förarbeten: Prop. 2023/24:87, bet. 2023/24:JuU27, rskr. 2023/24:217