Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1942:723 · Visa fulltext
Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Rskr 1942:487
Ändring, SFS 1948:471
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1991:260
Rubrik: Lag (1991:260) om ändring i lagen (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155