Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1939:6 · Visa fulltext
Lag (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Rskr 1938:47
Ändring, SFS 1939:84
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1981:779
Rubrik: Lag (1981:779) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg
Omfattning: upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 2, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 2015:862
Rubrik: Lag (2015:862) om ändring i lagen 1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:871
Rubrik: Förordning (2015:871) om ikraftträdande av lagen (2015:862) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2015:862