Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1939:299 · Visa fulltext
Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: Rskr 1939:394
Ändring, SFS 1957:289
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 2 mom, slutbest.
Ändring, SFS 1991:254
Rubrik: Lag (1991:254)om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1419
Rubrik: Lag (1992:1419) om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1626
Rubrik: Lag (1994:1626) om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 2000:850
Rubrik: Lag (2000:850) om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 2 § 1 mom, 5, 6 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12