Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1938:121 · Visa fulltext
Lag (1938:121) om hittegods
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1938:50
Ändring, SFS 1942:351
Omfattning: ändr. 9 §; ny 11 §
Ändring, SFS 1954:92
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1957:298
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1963:485
Omfattning: ikrafttr. av 1957:298
Ändring, SFS 1964:193
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1967:79
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1969:398
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1969:726
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ändring, SFS 1982:1119
Rubrik: Lag (1982:1119) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ändr. 1, 4, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:59, LU 1982/83:12, rskr 1982/83:86
Ändring, SFS 1985:933
Rubrik: Lag (1985:933) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ändring, SFS 1990:715
Rubrik: Lag (1990:715) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:104, 1989/90:TU23, rskr 1989/90:265
Ändring, SFS 2007:1243
Rubrik: Lag (2007:1243) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36
Ändring, SFS 2014:605
Rubrik: Lag (2014:605) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 9 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262