Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:81 · Visa fulltext
Lag (1936:81) om skuldebrev
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1936:67
Ändring, SFS 1961:71
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1962:56
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1965:128
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1968:606
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1974:759
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1974:147, LU 1974:37, rskr 1974:325
Ändring, SFS 1974:933
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1974:128, NU 1974:57, rskr 1974:388
Ändring, SFS 1975:249
Omfattning: ändr. 14, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91
Ändring, SFS 1975:639
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:189
Rubrik: Lag (1976:189) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: upph. 8 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1988:1265
Rubrik: Lag (1988:1265) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:1118
Rubrik: Lag (1990:1118) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:153, 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Ändring, SFS 1991:1552
Rubrik: Lag (1991:1552) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1992:544
Rubrik: Lag (1992:544) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992-09-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1994:337
Rubrik: Lag (1994:337) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 2001:171
Rubrik: Lag (2001:171) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:19, bet. 2000/01:FiU17, rskr. 2000/01:152
Ändring, SFS 2004:419
Rubrik: Lag (2004:419) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2016:678
Rubrik: Lag (2016:678) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2020:1028
Rubrik: Lag (2020:1028) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2022:1569
Rubrik: Lag (2022:1569) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 22, 31 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:23