Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:567 · Visa fulltext
Lag (1936:567) om domkapitel
Departement: Civildepartementet KY
Förarbeten: Rskr 1936:295
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1942:157
Omfattning: upph. såvitt avser domkapitel och pastor primarius i Stockholm
Ändring, SFS 1948:490
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom, 13, 17, 20 §§
Ändring, SFS 1951:575
Omfattning: ändr. 13 § 3 mom
Ändring, SFS 1957:576
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 13 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:578
Omfattning: nuvarande 13 § 6 mom betecknas 13 § 7 mom; ändr. 7 § 1 mom, nya 13 § 7 mom; nytt 13 § 6 mom
Ändring, SFS 1963:502
Omfattning: upph. 15-17 §§; ändr. 13 § 4 mom
Ändring, SFS 1963:636
Omfattning: upph. 2 § 5 mom
Ändring, SFS 1964:644
Omfattning: ikrafttr. av 1963:502 såvitt avser 13 § 4 mom
Ändring, SFS 1968:496
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 20 §
Ändring, SFS 1970:754
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2 § 1 mom, 7 § 1 mom, 8 §
Förarbeten: Prop. 1970:148, 1LU 69, rskr 400; Skr 1970:3, KLU 7, kskr 5
Ändring, SFS 1971:580
Omfattning: ändr. 7 § 1 mom, 13 § 7 mom, 20 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1975:956
Omfattning: ändr. 2 § 1, 3, 4 mom, 12 §, 13 § 2-7 mom, 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212, skr 1975:2, KLU 1975:2, kskr 1975:2
Ändring, SFS 1982:944
Rubrik: Lag (1982:944) om ändring i lagen (1936:567) om domkapitel
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:192, KU 1982/83:2, rskr 1982/83:2, skr 1982:7, 1 SäU 1982:1, kskr 1982:28
Ändring, SFS 1987:997
Rubrik: Lag (1987:997) om ändring i lagen (1936:567) om domkapitel
Omfattning: ändr. 13 § 2 mom
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1988:181
Omfattning: upph.