Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:567 · Visa fulltext
Lag (1936:567) om domkapitel
Departement: Civildepartementet KY
Förarbeten: Rskr 1936:295
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1942:157
Omfattning: upph. såvitt avser domkapitel och pastor primarius i Stockholm
Ändring, SFS 1948:490
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom, 13, 17, 20 §§
Ändring, SFS 1951:575
Omfattning: ändr. 13 § 3 mom
Ändring, SFS 1957:576
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 13 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:578
Omfattning: nuvarande 13 § 6 mom betecknas 13 § 7 mom; ändr. 7 § 1 mom, nya 13 § 7 mom; nytt 13 § 6 mom
Ändring, SFS 1963:502
Omfattning: upph. 15-17 §§; ändr. 13 § 4 mom
Ändring, SFS 1963:636
Omfattning: upph. 2 § 5 mom
Ändring, SFS 1964:644
Omfattning: ikrafttr. av 1963:502 såvitt avser 13 § 4 mom
Ändring, SFS 1968:496
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 20 §
Ändring, SFS 1970:754
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2 § 1 mom, 7 § 1 mom, 8 §
Förarbeten: Prop. 1970:148, 1LU 69, rskr 400; Skr 1970:3, KLU 7, kskr 5
Ändring, SFS 1971:580
Omfattning: ändr. 7 § 1 mom, 13 § 7 mom, 20 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1975:956
Omfattning: ändr. 2 § 1, 3, 4 mom, 12 §, 13 § 2-7 mom, 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212, skr 1975:2, KLU 1975:2, kskr 1975:2
Ändring, SFS 1982:944
Rubrik: Lag (1982:944) om ändring i lagen (1936:567) om domkapitel
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:192, KU 1982/83:2, rskr 1982/83:2, skr 1982:7, 1 SäU 1982:1, kskr 1982:28
Ändring, SFS 1987:997
Rubrik: Lag (1987:997) om ändring i lagen (1936:567) om domkapitel
Omfattning: ändr. 13 § 2 mom
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1988:181
Omfattning: upph.