Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:68 · Visa fulltext
Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1934:41
Ändring, SFS 1981:7
Omfattning: upph. i förhållande till Danmark och Finland (jfr 1983:157) upph. i förhållande till Norge (jfr 1986:183)
Ändring, SFS 1987:675
Rubrik: Lag (1987:675) om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 2022:971
Rubrik: Lag (2022:971) om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375