Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:68 · Visa fulltext
Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1934:41
Ändring, SFS 1981:7
Omfattning: upph. i förhållande till Danmark och Finland (jfr 1983:157) upph. i förhållande till Norge (jfr 1986:183)
Ändring, SFS 1987:675
Rubrik: Lag (1987:675) om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 2022:971
Rubrik: Lag (2022:971) om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375