Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:437 · Visa fulltext
Lag (1934:437) för Sveriges riksbank
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Rskr 1934:412
Upphävd: 1989-01-01
Ändring, SFS 1936:253
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1938:308
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 8 §
Ändring, SFS 1939:203
Omfattning: ändr. 14, 16, 36 §§
Ändring, SFS 1949:297
Omfattning: ändr. 28-32, 36, 37 §§
Ändring, SFS 1962:192
Omfattning: ändr. 10, 15, 29, 35 §§
Ändring, SFS 1965:444
Omfattning: ändr. 10 §
Ändring, SFS 1968:684
Omfattning: ändr. 35 §; ny 15 a §
Ändring, SFS 1969:197
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1969:491
Omfattning: ikrafttr. av 1968:684
Ändring, SFS 1970:280
Omfattning: ändr. 32, 35, 37 §§
Förarbeten: Prop. 1970:40, KU 27, rskr 283
Ändring, SFS 1970:900
Omfattning: ändr. 37 §; upph. ikrafttr.best. till 1970:280 såvitt avser 37 §
Förarbeten: BaU 1970:86, rskr 478
Ändring, SFS 1971:184
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1971:102, FiU 22, rskr 148
Ändring, SFS 1974:569
Omfattning: upph. 9, 11, 23 §§; ändr. 1, 2, 6, 8, 10, 13, 17, 25, 27, 28, 30-33, 38 §§, rubr. till 1 kap
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1974:923
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1974:168, FiU 1974:39, rskr 1974:357
Ändring, SFS 1974:930
Omfattning: upph. 29 §
Förarbeten: FiU 1974:40, rskr 1974:358
Ändring, SFS 1975:1015
Omfattning: ändr. 1, 14-16 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:20, förs. 1975/76:5, FiU 1975/76:11, rskr 1975/76:50
Ändring, SFS 1977:686
Rubrik: Lag (1977:686) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:1030
Rubrik: Lag (1977:1030) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:38, KU 1977/78:19, rskr 1977/78:77
Ändring, SFS 1977:1148
Rubrik: Lag (1977:1148) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:53, LU 1977/78:9, rskr 1977/78:97
Ändring, SFS 1978:357
Rubrik: Lag (1978:357) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Förarbeten: Förs. 1977/78:15, FiU 1977/78:28, rskr 1977/78:310
Ändring, SFS 1979:990
Rubrik: Lag (1979:990) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Förs. 1978/79:19, FiU 1979/80:1, rskr 1979/80:21
Ändring, SFS 1980:161
Rubrik: Lag (1980:161) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 35, 36 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:109
Rubrik: Lag (1981:109) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ny 35 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:78, KU 1980/81:12, rskr 1980/81:145
Ändring, SFS 1982:665
Rubrik: Lag (1982:665) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 17, 24 §§
Förarbeten: Förs. 1981/82:19, FiU 1981/82:39, rskr 1981/82:441
Ändring, SFS 1983:179
Rubrik: Lag (1983:179) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 12, 19, 21, 34 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Förs. 1982/83:11, FiU 1982/83:27, rskr 1982/83:184
Ändring, SFS 1985:239
Rubrik: Lag (1985:239) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1985-05-28
Förarbeten: Förs. 1984/85:17, FiU 1984/85:24, rskr 1984/85:248
Ändring, SFS 1986:91
Rubrik: Lag (1986:91) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 2, 25 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:4, FiU 1985/86:1, rskr 1985/86:55
Ändring, SFS 1986:316
Rubrik: Lag (1986:316) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1986-06-24
Förarbeten: Förs. 1985/86:18, FiU 1985/86:26, rskr 1985/86:266
Ändring, SFS 1988:1385
Omfattning: upph.