Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:67 · Visa fulltext
Lag (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1934:41
Ändring, SFS 1934:473
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1981:6
Omfattning: upph. i förhållande till Danmark och Finland
Ändring, SFS 1986:182
Omfattning: upph. i förhållande till Norge
Ändring, SFS 1987:674
Rubrik: Lag (1987:674) om ändring i lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320