Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1933:269 · Visa fulltext
Lag (1933:269) om ägofred
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Rskr 1933:201
Ändring, SFS 1938:122
Omfattning: ändr. 57 §
Ändring, SFS 1940:598
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1946:837
Omfattning: ändr. 31, 33, 36, 37, 49, 51, 53, 58 §§
Ändring, SFS 1948:463
Omfattning: ändr. 59 §
Ändring, SFS 1969:802
Omfattning: ändr. 36 §
Ändring, SFS 1970:435
Omfattning: ändr. 25, 31, 44, 52 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1971:561
Omfattning: ny 4 kap 46 a §, rubr. närmast före 4 kap 46 a §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:1053
Omfattning: ändr. 24, 25, 29, 31, 36, 43, 45, 46, 49 §§
Förarbeten: Prop. 1971:151, CU 28, rskr 319
Ändring, SFS 1977:667
Rubrik: Lag (1977:667) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 11, 12, 28, 33, 36, 42-44, 46 a, 52, 59, 60 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1981:795
Rubrik: Lag (1981:795) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 32, 55 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1983:650
Rubrik: Lag (1983:650) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ny 45 a §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1987:149
Rubrik: Lag (1987:149) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1988:187
Rubrik: Lag (1988:187) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: upph. 60, 63 §§; ändr. 30, 33, 36, 62 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1995:7
Rubrik: Lag (1995:7) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 46 a §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:252
Rubrik: Lag (1996:252) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 36, 37 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2005:1168
Rubrik: Lag (2005:1168) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 12, 30, 33, 36, 62 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:41, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2006:677
Rubrik: Lag (2006:677) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2010:903
Rubrik: Lag (2010:903) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:978
Rubrik: Lag (2010:978) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 4 kap. 24, 29, 31, 43, 45, 46 §§, 5 kap. 49 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2014:695
Rubrik: Lag (2014:695) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:414
Rubrik: Lag (2018:414) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 4 kap. 24 §, 5 kap. 49 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2019:844
Rubrik: Lag (2019:844) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.