Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1933:269 · Visa fulltext
Lag (1933:269) om ägofred
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Rskr 1933:201
Ändring, SFS 1938:122
Omfattning: ändr. 57 §
Ändring, SFS 1940:598
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1946:837
Omfattning: ändr. 31, 33, 36, 37, 49, 51, 53, 58 §§
Ändring, SFS 1948:463
Omfattning: ändr. 59 §
Ändring, SFS 1969:802
Omfattning: ändr. 36 §
Ändring, SFS 1970:435
Omfattning: ändr. 25, 31, 44, 52 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1971:561
Omfattning: ny 4 kap 46 a §, rubr. närmast före 4 kap 46 a §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:1053
Omfattning: ändr. 24, 25, 29, 31, 36, 43, 45, 46, 49 §§
Förarbeten: Prop. 1971:151, CU 28, rskr 319
Ändring, SFS 1977:667
Rubrik: Lag (1977:667) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 11, 12, 28, 33, 36, 42-44, 46 a, 52, 59, 60 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1981:795
Rubrik: Lag (1981:795) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 32, 55 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1983:650
Rubrik: Lag (1983:650) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ny 45 a §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1987:149
Rubrik: Lag (1987:149) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1988:187
Rubrik: Lag (1988:187) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: upph. 60, 63 §§; ändr. 30, 33, 36, 62 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1995:7
Rubrik: Lag (1995:7) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 46 a §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:252
Rubrik: Lag (1996:252) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 36, 37 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2005:1168
Rubrik: Lag (2005:1168) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 12, 30, 33, 36, 62 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:41, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2006:677
Rubrik: Lag (2006:677) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2010:903
Rubrik: Lag (2010:903) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:978
Rubrik: Lag (2010:978) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 4 kap. 24, 29, 31, 43, 45, 46 §§, 5 kap. 49 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2014:695
Rubrik: Lag (2014:695) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:414
Rubrik: Lag (2018:414) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 4 kap. 24 §, 5 kap. 49 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2019:844
Rubrik: Lag (2019:844) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.