Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1932:130 · Visa fulltext
Växellag (1932:130)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1932:57
Ändring, SFS 1932:361
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1935:98
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1937:458
Omfattning: ändr. 71, 93 §§
Ändring, SFS 1945:72
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1946:845
Omfattning: ändr. 71, 93, 94 §§
Ändring, SFS 1961:68
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1962:53
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1964:666
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1965:125
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1974:757
Omfattning: ändr. 72 §
Förarbeten: Prop. 1974:147, LU 1974:37, rskr 1974:325
Ändring, SFS 1978:771
Rubrik: Lag (1978:771) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 94 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:11, JuU 1978/79:11, rskr 1978/79:36
Ändring, SFS 1981:812
Rubrik: Lag (1981:812) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: upph. 95 §; ändr. 88 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1364
Rubrik: Lag (1981:1364) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:63, LU 1981/82:17, rskr 1981/82:89
Ändring, SFS 1988:387
Rubrik: Lag (1988:387) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1991:855
Rubrik: Lag (1991:855) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 71, 93 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:855
Ändring, SFS 1997:362
Rubrik: Lag (1997:362) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2006:675
Rubrik: Lag (2006:675) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 71, 88 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2014:604
Rubrik: Lag (2014:604) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 89 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262