Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1932:130 · Visa fulltext
Växellag (1932:130)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1932:57
Ändring, SFS 1932:361
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1935:98
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1937:458
Omfattning: ändr. 71, 93 §§
Ändring, SFS 1945:72
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1946:845
Omfattning: ändr. 71, 93, 94 §§
Ändring, SFS 1961:68
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1962:53
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1964:666
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1965:125
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1974:757
Omfattning: ändr. 72 §
Förarbeten: Prop. 1974:147, LU 1974:37, rskr 1974:325
Ändring, SFS 1978:771
Rubrik: Lag (1978:771) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 94 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:11, JuU 1978/79:11, rskr 1978/79:36
Ändring, SFS 1981:812
Rubrik: Lag (1981:812) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: upph. 95 §; ändr. 88 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1364
Rubrik: Lag (1981:1364) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:63, LU 1981/82:17, rskr 1981/82:89
Ändring, SFS 1988:387
Rubrik: Lag (1988:387) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1991:855
Rubrik: Lag (1991:855) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 71, 93 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:855
Ändring, SFS 1997:362
Rubrik: Lag (1997:362) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2006:675
Rubrik: Lag (2006:675) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 71, 88 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2014:604
Rubrik: Lag (2014:604) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 89 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262