Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1931:429 · Visa fulltext
Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1947:190
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1954:35
Omfattning: ändr. 2, 7, 9 §§
Ändring, SFS 1969:723
Omfattning: ändr. 1, 2, 10 §§
Ändring, SFS 1973:1181
Omfattning: ändr. 1, 9, 10, 22 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1973:151, LU 1973:37, rskr 1973:322
Ändring, SFS 1988:1323
Rubrik: Lag (1988:1323) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: ny 21 a §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:14, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 2001:398
Rubrik: Lag (2001:398) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 22 §§; ny 8 a §
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2001:407
Rubrik: Förordning (2001:407) om ikraftträdande av lagen (2001:398) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: ikrafttr. av 2001:398 i förhållande till Finland och Norge
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:749
Rubrik: Förordning (2002:749) om ikraftträdande av lagen (2001:398) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: ikrafttr. av 2001:398 i förhållande till Danmark och Island
Ikraft: 2002-11-01
Ändring, SFS 2007:522
Rubrik: Lag (2007:522) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 9 §§; nya 2 a, 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:60, bet. 2006/07:CU29, rskr. 2006/07:190
Ändring, SFS 2008:806
Rubrik: Förordning (2008:806) om ikraftträdande av lagen (2007:522) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: ikrafttr. av 2007:522
Ändring, SFS 2009:257
Rubrik: Lag (2009:257) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: ändr. 22 §; ny 23 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2019:236
Rubrik: Lag (2019:236) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
Omfattning: upph. 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 5, 6, 23 §§; ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 22 §§
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr.2018/19:184