Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1930:173 · Visa fulltext
Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Rskr 1930:279
Ändring, SFS 1935:100
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1961:70
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1962:55
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1965:127
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1974:756
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1974:147, LU 1974:37, rskr 1974:325
Ändring, SFS 1987:1212
Rubrik: Lag (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-04-12
Förarbeten: Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr 1987/88:30
Ändring, SFS 1988:28
Rubrik: Förordning (1988:28) om ikraftträdande av lagen (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Omfattning: ikrafttr. av 1987:1212
Ikraft: 1988-04-12
Ändring, SFS 2005:44
Rubrik: Lag (2005:44) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Ändring, SFS 2011:488
Rubrik: Lag (2011:488) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2015:643
Rubrik: Lag (2015:643) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13