Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1929:405 · Visa fulltext
Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Rskr 1929:249
Ändring, SFS 1931:286
Omfattning: ikrafttr. av 1929:405
Ändring, SFS 1971:569
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1983:1010
Rubrik: Lag (1983:1010) om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Omfattning: ändr. 1-18, 20-23 §§; omtryck
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:53, JoU 1983/84:16, rskr 1983/84:81
Ändring, SFS 1993:1417
Rubrik: Lag (1993:1417) om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1998:863
Rubrik: Lag (1998:862) om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Omfattning: ändr. 1-23 §§; omtryck
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2010:994
Rubrik: Lag (2010:994) om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2011:612
Rubrik: Lag (2011:612) om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2021:457
Rubrik: Lag (2021:457) om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312