Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1929:116 · Visa fulltext
Lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Rskr 1929:96
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1937:527
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1958:438
Omfattning: ändr. 2, 3, 8 §§
Ändring, SFS 1961:585
Omfattning: ändr. 2, 3, 8 §§
Ändring, SFS 1964:189
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1967:536
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 8 §§
Ändring, SFS 1971:579
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:935
Omfattning: ändr. 2, 3, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1971:144, LU 24, rskr 298
Ändring, SFS 1991:246
Rubrik: Lag (1991:246) om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1994:1220
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1995:6
Rubrik: Lag (1995:6) om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165