Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1927:56 · Visa fulltext
Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1927:79
Ändring, SFS 1981:135
Rubrik: Lag (1981:135) om ändring i lagen (1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 7, 9 §§; ny 10 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 1981:804
Rubrik: Lag (1981:804) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 8 §§; ny 9 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1994:510
Rubrik: Lag (1994:510) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334
Ändring, SFS 1996:250
Rubrik: Lag (1996:250) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2012:76
Rubrik: Lag (2012:76) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135