Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1922:382 · Visa fulltext
Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1968:52
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1975:406
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975:12, LU 1975:16, rskr 1975:133
Ändring, SFS 1986:167
Rubrik: Lag (1986:167) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 2010:969
Rubrik: Lag (2010:969) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2021:1135
Rubrik: Förordning (2021:1135) om ikraftträdande av lagen (2010:969) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
Omfattning: ikrafttr. av 2010:969