Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1921:378 · Visa fulltext
Lag (1921:378) om ströängars indragande till kronan
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ändring, SFS 1923:98
Omfattning: ändr. 40, 42 §§
Ändring, SFS 1935:238
Omfattning: ändr. 39 §
Ändring, SFS 1977:683
Rubrik: Lag (1977:683) om ändring i lagen (1921:378) om ströängars indragande till kronan
Omfattning: ändr. 14, 60 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336