Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1918:163 · Visa fulltext
Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1955:392
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:180
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 8 §
Ändring, SFS 1967:78
Omfattning: ny 9 §
Ändring, SFS 1977:687
Rubrik: Lag (1977:687) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1984:984
Rubrik: Lag (1984:984) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1-7, 9 §§; omtryck
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:7, LU 1984/85:11, rskr 1984/85:64
Ändring, SFS 1988:439
Rubrik: Lag (1988:439) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1988:951
Rubrik: Lag (1988:951) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 9 §; ny 8 a §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1991:244
Rubrik: Lag (1991:244) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1999:399
Rubrik: Lag (1999:399) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2013:537
Rubrik: Lag (2013:537) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2014:612
Rubrik: Lag (2014:612) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262