Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1810:0926 · Visa fulltext
Successionsordning (1810:0926)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring, SFS 1921:21
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ändring, SFS 1937:40
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1937:728
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1949:110
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1949:579
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1965:45
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1965:817
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1974:154
Omfattning: upph. 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:90, KU 1973:26, rskr 1973:265, KU 1974:8, rskr 1974:19
Ändring, SFS 1974:307
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1979:935
Rubrik: Lag (1979:935) om ändring i successionsordningen
Omfattning: upph. 3, 6 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 8 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:71, KU 1977/78:36, rskr 1977/78:233, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2