Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1810:0926 · Visa fulltext
Successionsordning (1810:0926)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring, SFS 1921:21
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ändring, SFS 1937:40
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1937:728
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1949:110
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1949:579
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1965:45
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1965:817
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1974:154
Omfattning: upph. 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:90, KU 1973:26, rskr 1973:265, KU 1974:8, rskr 1974:19
Ändring, SFS 1974:307
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1979:935
Rubrik: Lag (1979:935) om ändring i successionsordningen
Omfattning: upph. 3, 6 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 8 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:71, KU 1977/78:36, rskr 1977/78:233, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2