Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1736:0123 2 · Visa fulltext
Handelsbalk (1736:0123 2)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1920:416
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 10 kap 13 §, 17 kap 2 §
Ändring, SFS 1920:424
Omfattning: ändr. 17 kap 8 §
Ändring, SFS 1921:228
Omfattning: ändr. 17 kap 3-8, 10, 11 §§
Ändring, SFS 1924:321
Omfattning: upph. 1 kap 8 §, 10 kap 13 §
Ändring, SFS 1924:329
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ändring, SFS 1925:175
Omfattning: ändr. 17 kap 11 §
Ändring, SFS 1926:62
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §
Ändring, SFS 1926:195
Omfattning: ändr. 17 kap 6 §
Ändring, SFS 1928:162
Omfattning: ändr. 17 kap 3, 5 §§
Ändring, SFS 1928:406
Omfattning: ändr. 17 kap 6, 12 §§
Ändring, SFS 1932:173
Omfattning: ändr. 17 kap 7 §
Ändring, SFS 1933:321
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 8 §§
Ändring, SFS 1936:82
Omfattning: upph. 9 kap 1-4 §§
Ändring, SFS 1936:87
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §
Ändring, SFS 1937:525
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 11 §§
Ändring, SFS 1938:468
Omfattning: ikrafttr. av 1928:162
Ändring, SFS 1943:208
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Ändring, SFS 1944:182
Omfattning: ändr. 17 kap 2 §
Ändring, SFS 1946:777
Omfattning: ändr. 17 kap 6, 12 §§
Ändring, SFS 1946:804
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ändring, SFS 1953:74
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 11, 12, 18 §§
Ändring, SFS 1953:418
Omfattning: ändr. 17 kap 6 §
Ändring, SFS 1955:230
Omfattning: ändr. 10 kap 7 §, 17 kap 2, 3, 16 §§
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr. av 1955:230
Ändring, SFS 1956:98
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Ändring, SFS 1959:98
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Ändring, SFS 1959:562
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Ändring, SFS 1960:96
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Ändring, SFS 1966:456
Omfattning: ändr. 17 kap 7 §
Ändring, SFS 1966:647
Omfattning: ändr. tid för ikrafttr. av 1966:456
Ändring, SFS 1967:532
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 11 §§; ny 17 kap 6 a §
Ändring, SFS 1967:620
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1967:532
Ändring, SFS 1968:210
Omfattning: ändr. 17 kap 6 §
Ändring, SFS 1968:627
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 11, 12, 18 §§; ny 17 kap 15 a §
Ändring, SFS 1968:701
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Ändring, SFS 1970:852
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1970:136, 1LU 65, rskr 449
Ändring, SFS 1970:979
Omfattning: upph. 17 kap
Förarbeten: Prop. 1970:142, 1LU 80, rskr 451
Ändring, SFS 1973:1066
Omfattning: ändr. 10 kap. 7 §
Förarbeten: Prop. 1973:42, LU 1973:22, rskr 1973:272
Ändring, SFS 1975:636
Omfattning: upph. 9 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1975:904
Omfattning: ikrafttr. av 1973:1066
Ändring, SFS 1986:798
Rubrik: Lag (1986:798) om ändring i handelsbalken
Omfattning: upph. 11 kap 4 §, 12 kap 4 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:123, LU 1986/87:4, rskr 1986/87:6