Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
SFS-nummer · 2017:1338 · Visa fulltext
Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2018-01-03