Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1533 · Visa fulltext
Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2023:605
Rubrik: Förordning (2023:605) om ändring i förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22 §§; nya 3 a, 4 a, 8 a §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.