Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:367 · Visa fulltext
Järnvägssäkerhetslag (2022:367)
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ikraft: 2022-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229, direktiv (EU) 2016/798