Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1011 · Visa fulltext
Lag (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:155, bet. 2021/22:UbU26, rskr. 2021/22:412