Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:890 · Visa fulltext
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2021-12-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:193, bet. 2021/22:AU3, rskr. 2021/22:9, direktiv (EU) 2019/1937