Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:603 · Visa fulltext
/Rubriken upphör att gälla U:2022-05-26/ Lag (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter /Rubriken träder i kraft I:2022-05-26/ Lag (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:604
Rubrik: Lag (2021:604) om ändring i lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 och 5 §§
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377