Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:311 · Visa fulltext
Lag (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2021-06-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:94, bet. 2020/21:NU15, rskr. 2020/21:256
Ändring, SFS 2022:601
Rubrik: Lag (2022:601) om ändring i lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309