Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:526 · Visa fulltext
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-07-01 , överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:172, bet. 2019/20:SoU25, rskr. 2019/20:360
Tidsbegränsad: 2022-02-01
Ändring, SFS 2020:1192
Rubrik: Lag (2020:1192) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:38, bet. 2020/21:SoU6, rskr. 2020/21:115
Ändring, SFS 2021:7
Rubrik: Lag (2021:7) om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 10 §; nya 11, 12 §§
Ikraft: 2021-01-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159
Ändring, SFS 2021:325
Rubrik: Lag (2021:325) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-05-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:107, bet. 2020/21:SoU34, rskr. 2020/21:273
Ändring, SFS 2021:860
Rubrik: Lag (2021:860) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-09-30
Förarbeten: Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1