Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:59 · Visa fulltext
Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:26, bet. 2018/19:NU6, rskr. 2018/19:129
Ändring, SFS 2020:345
Rubrik: Lag (2020:345) om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
Omfattning: nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 9, 10, 11 §§, nuvarande 6, 7, 8 §§ betecknas 13, 14, 15 §§; ändr. 2, 15 §§, nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 §§, rubr. närmast före 3, 6 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254